Pijncentrum Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ongeveer 20 procent van de volwassenen heeft te maken met chronische pijn.

Minder pijn

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten vaker herstellen en minder pijn hebben wanneer ze:  

  • inzicht hebben in wat (chronische) pijn is  
  • weten hoe om te gaan met chronische pijn in het dagelijks leven

Tijdens het pijneducatie programma leert u hoe het pijnsysteem werkt en welke factoren hier van invloed op zijn. U leert minder boos te worden op de pijn en er minder bang voor te zijn. Uw leven gaat meer lijken op uw leven voor de pijnklachten.

Door pijneducatie kan de pijn afnemen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen:  

  • het zenuwstelsel komt tot rust; de overgevoeligheid van het zenuwstelsel neemt af  
  • veranderingen in gedachten, emoties en gedrag hebben een positieve invloed op de pijn

Wat levert het programma u op?

Om een evenwicht te vinden in de omgang met pijnklachten is het van belang dat u de regie (terug)krijgt over uw klachten. Na het doorlopen van het pijneducatie programma:  

  • zijn de pijnpieken minder hoog, minder in aantal en korter in duur  
  • kunt u meer en beter bewegen  
  • kunt u beter omgaan met een heftige pijndag  
  • ervaart u meer kwaliteit van leven

Pijn en emoties

Bij gevoelens van kwetsbaarheid of angst, reageren de hersenen extra op signalen van gevaar. Door de pijn is er vaak sprake van een te hoge toestand van alertheid. Dit kost veel energie en heeft bijvoorbeeld invloed op het concentratievermogen. Negatieve emoties (angst, somberheid, stress) stimuleren de pijnbeleving en kunnen extra pijnklachten geven door het gevoeliger maken van het zenuwstelsel en het verhogen van de spierspanning.

Tijdens het pijneducatie programma wordt u begeleid door verpleegkundig pijnconsulenten.