Pijncentrum Ziekenhuis Gelderse Vallei

Wanneer pijnklachten lang duren (chronische pijn), kan het zijn dat u behoefte heeft aan meer langdurige begeleiding dan dat het pijncentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei u kan bieden. We werken daarom nauw samen met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dit zijn bijvoorbeeld huisartsen of fysiotherapeuten. Samen beslissen we welke zorgverlener u het beste verder kan helpen.

We vinden het belangrijk dat u op de juiste plek en door de juiste hulpverlener geholpen wordt. Daarom werken we samen met verschillende zorgverleners uit de regio. We stemmen met u af waar u behoefte aan heeft en op basis daarvan maken we afspraken. We stemmen dit samen met de zorgverleners die u verder gaan behandelen af. Op die manier zorgen we voor zorg op maat en een soepele en veilige overdracht van uw zorg.

Samenwerking met huisartsen in Veenendaal

Het pijncentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt met een aantal huisartsenpraktijken uit Veenendaal samen in een speciale samenwerking rondom behandeling van pijnklachten. De huisartsenpraktijken die hieraan meedoen zijn:

  • Huisartsenpraktijk West
  • Huisartsencentrum de Zwaai
  • Huisartsenpraktijk Vondellaan
  • Huisartspraktijk H. Kaspers
  • Huisartsenpraktijk Middelwijck

We hopen deze vorm van samenwerking in de toekomst niet alleen verder uit te breiden in Veenendaal, maar in het gehele werkgebied van ziekenhuis Gelderse Vallei.

Overleg over uw behandeling

Wanneer we uw medische situatie willen bespreken binnen dit samenwerkingsverband, vragen wij om uw toestemming. We bespreken het doel van het overleg ook eerst met u.

Met de betrokken zorgverleners overleggen we 1 keer per 6 weken over uw situatie en behandeling. Bij dit overleg zijn tenminste uw huisarts, een praktijkondersteuner GGZ, een fysiotherapeut, een psychomotorisch therapeut en één van onze pijnconsulenten aanwezig. U bent hier zelf niet bij aanwezig.

Tijdens het overleg wordt een advies voor verdere behandeling besproken. Ook wordt besproken welke zorgverlener(s) u het beste verder kunnen helpen. Het advies wordt persoonlijk aan u teruggekoppeld door uw pijnbehandelaar of pijnconsulent.

Een casemanager als eerste aanspreekpunt

De zorgverlener die het meest betrokken is bij uw behandeling, wordt uw eerste aanspreekpunt (casemanager). Hij of zij neemt het zorgplan met u door. Met vragen over uw pijnklachten en uw behandeling kunt u bij hem/haar terecht. Op deze manier proberen we uw zorg zo duidelijk mogelijk te organiseren.