Pijncentrum Ziekenhuis Gelderse Vallei

Wij vragen u voorafgaand aan uw afspraak bij het pijncentrum in Ziekenhuis Gelderse Vallei de vragenlijsten via eZorg in te vullen.

Het invullen van de vragenlijsten is belangrijk

De pijnvragenlijsten zijn onderdeel van het onderzoek naar uw pijn. U vindt deze in uw eZorgomgeving.  Op basis van onder andere de uitkomst van de vragenlijsten bepaalt de arts wat de juiste behandeling voor u is. Het is belangrijk dat u alle vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoordt.

Deze vragenlijsten zijn opgesteld op basis van de landelijke richtlijnen en de kennis van de Nederlandse vereniging van anesthesiologen.

We vragen u ook naar uw stemming en andere factoren

In de pijnvragenlijsten vragen we u ook naar uw stemming, angst, ziekte, humeur en omgeving. 

Wanneer pijn langdurig aanwezig is, kan de pijn uw leven beïnvloeden. Het kan zijn dat u minder leuke dingen gaat doen, of dat het werken niet meer lukt. Hierdoor voelt u zich misschien somber of bent u bang wat de toekomst gaat brengen. Deze gevoelens en gedachten zijn heel normaal, maar kunnen ervoor zorgen dat u de pijn minder goed kan dragen. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij daarom zowel naar uw lichamelijke pijn als naar uw stemming en andere factoren die uw pijn of de manier waarop u de pijn ervaart kunnen beïnvloeden. 

Vul de vragenlijsten in voor uw 1e afspraak

Het is daarom belangrijk om de vragenlijsten vóór uw eerste bezoek aan het Pijncentrum in te vullen. U komt in uw eZorgomgeving door eerst in te loggen in MijnZGV. 

Zodra u de vragenlijsten heeft ingevuld worden de uitkomsten geregistreerd in uw dossier. Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt, ook al lijken deze soms dubbel. Want alleen dan geeft de vragenlijst een goede weergave van uw situatie. Dit is belangrijk voor uw behandeling.   

Ongeveer 3 tot 6 maanden na uw eerste afspraak vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. Op die manier bekijken we of de behandeling u helpt. 

Extra uitleg over de vragenlijsten

Soms is het lastig om de vragenlijsten in te vullen. Uw pijnklachten kunnen per dag wisselen. Hiervoor hebben wij begrip. We vragen u niettemin de vragenlijsten zo goed mogelijk in te vullen. Wanneer het juiste antwoord er niet tussen staat, kunt u het antwoord aankruisen dat het dichtst in de buurt komt. Het is belangrijk dat u wel alle vragen invult.