Pijncentrum

Wij vragen u voorafgaand aan uw afspraak bij ons pijncentrum een korte vragenlijst in te vullen.

Wat houdt de vragenlijst in?

De uitkomsten hiervan worden geregistreerd in uw dossier. De vragenlijst heeft geen invloed op uw behandeling. De antwoorden gebruiken wij voor eigen onderzoek. De vragenlijst is een goede manier om het effect te meten van onze behandelingen. Op individueel niveau en voor de hele patiëntengroep. Het is van belang dat u de lijst bij al uw polikliniekbezoeken zo goed mogelijk invult.

Extra uitleg over de vragenlijst

Soms is het lastig om de vragenlijst in te vullen. Uw pijnklachten kunnen per dag wisselen. Hiervoor hebben wij begrip. We vragen u niettemin de vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Het merendeel van de vragen kunt u beantwoorden door het aankruisen van het rondje bij het juiste antwoord. Wanneer het juiste antwoord er niet tussen staat, kunt u het antwoord aankruisen dat het dichtst in de buurt komt.