Preoperatieve polikliniek

U heeft binnenkort een operatie. Om u goed op de operatie voor te bereiden, heeft u een afspraak op het preoperatief spreekuur (POS). De medewerkers van het POS brengen uw gezondheid en medicijngebruik in kaart. Samen met u bepalen ze wat voor uw operatie de beste vorm van verdoving is.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur? Bereid u goed voor!

U heeft ingestemd met een operatie (of een onderzoek) met een vorm van verdoving (anesthesie). Om de operatie verantwoord en veilig te doorstaan heeft u vooraf contact met een medewerker van het pre-operatief spreekuur (POS). Dit gesprek kan telefonisch zijn of in het ziekenhuis. 

Als voorbereiding vragen wij u:

In de video rechts op deze pagina leggen wij uit hoe u inlogt in MijnZGV en eZorg.

Vul de vragenlijst op tijd in!

De vragenlijst kunt u thuis zo zorgvuldig en volledig invullen. De anesthesioloog gebruikt de vragenlijst om in overleg met u de anesthesie (de verdoving) voor uw operatie te bepalen. Uw medicijngebruik, verleden of allergieën kunnen hierop van invloed zijn. Om de anesthesie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is deze vragenlijst van groot belang.

In de vragenlijst wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen van uw medicatiegebruik bij uw apotheek. Als u dat niet wilt, of dat niet mogelijk is, dan vragen wij u om zelf een actueel overzicht van uw medicatie bij de apotheek op te vragen en dit tijdens het gesprek bij de hand te houden of mee te nemen naar het POS een actueel medicatieoverzicht mee te nemen.

Op basis van uw leeftijd, soort operatie, medische voorgeschiedenis en gebruik van bepaalde medicatie wordt besloten of het contact met het POS alleen bestaat uit een telefonisch overleg of dat wij u toch graag willen zien en spreken in het ziekenhuis.

Afspraak via telefoon

Als u een telefonisch overleg heeft, wordt u gebeld door een van de gespecialiseerd verpleegkundigen van het POS. Ruim van te voren krijgt u te horen op welke dag en hoe laat u wordt gebeld.

Afspraak in het ziekenhuis

Als wij u graag willen zien en spreken in het ziekenhuis kunt u zich op de afgesproken dag en tijd aanmelden bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Daarna gaat u naar de ontvangstbalie van het POS (bestemmingsnummer 110). Het kan zijn dat u even moet wachten in de wachtkamer. Als er nog gegevens van u ontbreken laat de polikliniekassistente u dit weten.

Het team van het preoperatief spreekuur (POS)

Op het POS werken de volgende medewerkers:

  • polikliniekassistenten, administratief medewerkers, doktersassistenten
  • gespecialiseerde verpleegkundigen
  • anesthesiologen
  • arts-assistenten in opleiding tot anesthesioloog
  • co-assistenten in opleiding tot arts

Gespecialiseerd verpleegkundige

De gespecialiseerd verpleegkundige neemt de vragenlijst met u door en stelt u vragen over uw gezondheid, ziektegeschiedenis, overgevoeligheden en uw eerdere ervaring(en) met verdoving(en). Als wij u zien en spreken op het POS krijgt u ook een lichamelijk onderzoek waarbij uw gewicht, lengte, over hoeveel zuurstof u beschikt, uw hartslag via uw pols en bloeddruk worden gemeten. Ook wordt er geluisterd naar uw hart en longen. Als het contact telefonisch is, vindt dit lichamelijk onderzoek plaats op de dag van opname. Vaak voordat u naar de operatiekamer gaat. De gespecialiseerd verpleegkundige bespreekt met u welke vormen van verdoving er mogelijk zijn en wat de eventuele risico’s zijn. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft u ook voorlichting over uw verblijf in ons ziekenhuis en de route na de operatie.

Anesthesioloog

De arts die verantwoordelijk is voor het gehele traject op het POS is de anesthesioloog. De anesthesioloog is een medisch specialist die gespecialiseerd is in verschillende vormen van verdoven, pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom de operatie.

Nadat de gespecialiseerd verpleegkundige met u heeft gesproken overlegt zij met de anesthesioloog. De anesthesioloog kijkt uw medische gegevens na en vult deze eventueel aan. De anesthesioloog is degene die bepaalt of u geopereerd kunt worden. Het kan zijn dat er eerst nog meer gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld uit andere ziekenhuizen. Ook is het mogelijk dat bepaalde waarden in uw bloed moeten worden bepaald, of dat vervolgonderzoek bij een longarts, internist of cardioloog noodzakelijk is. Afhankelijk van uw gezondheid, en de grootte van uw operatie, kan het ook zijn dat uw operatie eerst nog wordt besproken in de Hoog Risico Bespreking. Tijdens dit overleg worden de risico’s van de operatie besproken en wordt er gekeken of deze opwegen tegen het mogelijke voordeel van verbeteren van de kwaliteit (en duur) van leven.