Preoperatieve polikliniek

Voor uw afspraak op het preoperatief spreekuur (POS) meldt u zich bij de ontvangstbalie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Er lopen meerdere spreekuren tegelijk. Het kan dus zijn dat iemand die later dan u binnenkomt eerder aan de beurt is. Neemt u in de wachtkamer gerust een kop koffie of thee.

POS-assistent

U spreekt eerst een POS-assistent. Hij of zij controleert:

 • of u de folder heeft ontvangen
 • of u de vragenlijst heeft ingevuld
 • of u een actueel medicatieoverzicht bij u heeft

Als uw operatie niet in dagbehandeling is, krijgt u een gesprek met een apothekersassistent of verpleegkundige. Hij of zij zorgt dat uw medicijnen op de juiste manier in uw dossier komen te staan. Dit heet medicatieverificatie.

Gespecialiseerde verpleegkundige

Een gespecialiseerde verpleegkundige neemt de vragenlijst met u door. Hij of zij stelt u vragen over:

 • uw gezondheid
 • uw ziektegeschiedenis
 • uw overgevoeligheden
 • uw eerdere ervaringen met anesthesie

U krijgt een lichamelijk onderzoek waarin we uw gewicht, zuurstofgehalte, polsfrequentie en bloeddruk meten. Ook luisteren we naar uw hart en longen. Dan bespreken we welke vormen van anesthesie voor u mogelijk zijn.    

U kunt uw wensen voorleggen, zodat we daarmee rekening kunnen houden. De uiteindelijke keuze hangt af van:

 • uw leeftijd
 • uw lichamelijke conditie
 • het soort operatie

Ten slotte vertelt de gespecialiseerde verpleegkundige u over uw verblijf in ons ziekenhuis en wat u na de operatie kunt verwachten.

Anesthesioloog

Een anesthesioloog is gespecialiseerd in de anesthesie of de verdoving. Hij/zij kijkt alle gegevens na en vult deze eventueel aan. Specifieke vragen over uw operatie kunt u stellen aan uw behandelend arts. De anesthesioloog bepaalt of u de operatie kunt ondergaan. Soms heeft hij of zij daarvoor meer nodig:

 • informatie uit bijvoorbeeld andere ziekenhuizen
 • bepaling van specifieke waarden in het bloed
 • een vervolgonderzoek bij de longarts, internist of cardioloog

Operatiedatum

Na uw gesprek op het POS krijgt u niet altijd een operatiedatum te horen. Wij kunnen uw operatie pas definitief inplannen als al uw gegevens bekend zijn. U kunt ook op een wachtlijst staan. Ten minste twee weken voor uw operatie krijgt u een brief of e-mail met de geplande datum. Vragen over uw opname kunt stellen aan het Bureau Opnameplanning.