Reumatologie

Reumatologie is het specialisme dat zich richt op aandoeningen van het bewegingsapparaat die niet veroorzaakt worden door een trauma (ongeval).

Daarnaast vallen de zogenaamde systeemziekten of bindweefselziekten onder de reumatologie. Hierbij kunnen verschillende organen klachten geven (niet alleen de gewrichten).

Reumatologen zijn opgeleid in de interne geneeskunde en hebben zich daarna speciaal gericht op aandoeningen van het bewegingsapparaat. Hierdoor zijn zij bij uitstek toegerust voor het behandelen van ziekten waarbij inwendige organen in het bewegingsapparaat zijn aangedaan.