Scopiecentrum

In het scopiecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede worden diverse scopie- en functieonderzoeken gedaan.

Het scopiecentrum is er ook voor de patiënten die een onderzoek ondergaan vanwege het bevolkingsonderzoek darmkanker. De maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen) en de longartsen werken er dagelijks. Daarnaast worden er door urologen en keel-, neus- en oorartsen (KNO-artsen) scopieën uitgevoerd tijdens de poliklinische consulten.

Wat is een scopie?

Een scopie is een onderzoek waarbij de arts de binnenkant van de organen bekijkt. Dit gebeurt met een flexibele slang met een camera (een scoop). Hij/zij kijkt of er afwijkingen zijn en neemt soms weefsel af voor nader onderzoek. Via de mond, anus of plasbuis worden bijvoorbeeld de luchtwegen, slokdarm, dikke darm of de blaas onderzocht.

Nieuwste behandelkamers

Het scopiecentrum in Ede heeft meerdere behandelkamers waardoor de wachttijd zo kort mogelijk is. Licht, comfort en geavanceerde technologie kenmerken de behandelkamers.