Verwijzers

Heeft u een patiënt van wie u denkt dat hij of zij een slaapstoornis heeft? Voordat u deze patiënt doorverwijst naar het ziekenhuis, is het belangrijk om de patiënt eerst te verwijzen naar onze website.

Op deze pagina over aandoeningen en behandelingen vindt uw patiënt belangrijke informatie. 

Slaapdagboek

Daarnaast kan het helpen om uw patiënt een slaapdagboek in te laten vullen. Door het ingevulde slaapdagboek krijgt u een beter beeld van het slaappatroon van uw patiënt. Ons slaaplogboek vindt u hier. 

Onze verschillende slaappoliklinieken

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze verschillende slaappoliklinieken.

Slaappolikliniek

Voor contact: 

 • slaappoli@zgv.nl
 • (0318) 43 43 45

Snurkpolikliniek

Op de polikliniek voor snurken en slaapapneusyndroom werken de afdeling neurologie en de KNO-arts samen om de oorzaak van het snurken of de slaapapneu te vinden. U leest hier meer informatie over de snurkpolikliniek. 

Kinderslaappolikliniek

Voor kinderen tot 4 jaar. 

Contact: 

 • PolikliniekKind@zgv.nl
 • (0318) 43 43 45

Puberslaappolikliniek

Voor contact: 

 • slaappoli@zgv.nl
 • (0318) 43 43 45

Een verwijzing naar het slaapcentrum

Verwijzers uit de regio kunnen patiënten via ZorgDomein verwijzen naar het slaapcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bent u een verwijzer buiten onze regio? Dan staat hieronder uw manier van verwijzen. 

Vanuit een andere regio verwijzen naar het slaapcentrum

Werkt u niet met ZorgDomein? Dan vindt u hieronder de mogelijkheden van verwijzen. 

 1. via de e-mail: slaappoli@zgv.nl (kan ook via beveiligde mail, zoals Zivver)
 2. via de fax: (0318) 43 50 25
 3. via de post: 
  Ziekenhuis Gelderse Vallei
  t.a.v. slaappoli
  antwoordnummer 2325
  6710 VB Ede

Het is belangrijk dat u de volgende gegevens in de verwijzing zet: 

 • persoonsgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres van de patiënt
 • naam verwijzer en bijbehorende AGB-code