Snurkpolikliniek

Op de polikliniek voor snurken en slaapapneusyndroom werken neurologie en de KNO-arts samen om de oorzaak van het snurken of de slaapapneu te vinden. Zo nodig schuift ook een tandarts, kaakchirurg of ander specialisme aan. Het team van artsen bespreekt de uitslagen van uw onderzoeken en kiest de optimale behandeling.

Onderzoek is belangrijk

Hard snurken kan een hinderlijk probleem zijn. 'Goedaardig' snurken zonder ademstops is hinderlijk, maar vormt geen risico voor uw gezondheid. Het tijdens de slaap regelmatig inhouden van de adem kan echter wel leiden tot problemen met de gezondheid. Daarom is het belangrijk te onderzoeken of u goedaardig snurkt of dat u last heeft van het slaapapneusyndroom (SAS).

Wat is het slaapapneusyndroom?

Bij het slaapapneusyndroom stopt de ademhaling tijdens de slaap korte tijd (minimaal 10 seconden) en meerdere keren per uur. Een ademstop (apneu) komt door een blokkering in de keel. Vaak gaat de apneu gepaard met hevig snurken.

Behandeling door multidisciplinair team

Zowel snurken als het slaapapneusyndroom zijn prima te behandelen. Het vergt echter goed onderzoek om de juiste behandeling op u af te stemmen. Daarom werkt een multidisciplinair team nauw samen bij het onderzoek en de behandeling. Het multidisciplinaire team bestaat uit de neuroloog, een KNO-arts en een SAAS-consulent. Ook de kaakchirurg, tandarts, longarts en/of cardioloog kunnen we uitnodigen mee te kijken. Zo komen we tot een optimale behandeling. Een behandeling die past bij uw specifieke situatie.