Snurkpolikliniek

Uw bezoek aan het ziekenhuis bestaat uit meerdere afspraken en stappen.

Stap 1

U meldt zich voor de polikliniek voor slaapapneusyndroom aan via e-Zorg. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via een e-mailbericht. In de e-Zorg staan uw afspraken en alle informatie omtrent de onderzoeken en behandelingen. Er staat ook een vragenlijst voor u klaar. Vul dit in en verstuur het naar uw behandelteam. Zo zijn wij goed op uw komst voorbereid.

Stap 2

U bezoekt de polikliniek voor een eerste gesprek. Tijdens deze intake neemt de SAAS-consulent de ingevulde vragenlijst met u door. U krijgt een klein apparaatje mee, de apnealink. Dit apparaatje registreert hoe vaak u de adem inhoudt tijdens de slaap.

Stap 3

De SAAS-consulent bespreekt de intake en de uitkomsten van de apnealink met de neuroloog en de KNO-arts. Beide specialisten kunnen zo nodig aanvullende onderzoeken aanvragen.

Stap 4

We verzamelen alle uitslagen van de onderzoeken wen bespreken ze in een multidisciplinair team. Hierin zitten verschillende specialisten. Samen kiezen zij de juiste behandeling.

Stap 5

U heeft een gesprek met de behandelend arts en start met de gekozen behandeling.