Spoedeisende hulp (SEH)

De afdeling spoedeisende hulp (SEH) van Ziekenhuis Gelderse Vallei is nauw verbonden met Huisartsenpost Gelderse Vallei. U vindt de SEH en de huisartsenpost op het spoedplein van het ziekenhuis.

Hoe werkt de SEH?

  • uw huisarts, de huisartsenpost of uw specialist is uw eerste aanspreekpunt voor directe hulp
  • is bezoek aan de SEH nodig, dan krijgt u hiervoor een verwijzing
  • uw specialist informeert de SEH dat u naar het ziekenhuis komt 
  • u meldt zich bij de balie van de SEH
  • u krijgt een polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en patiëntnummer
  • als u aan de beurt bent, beoordeelt een SEH-verpleegkundige uw klachten

Behandeling op volgorde van urgentie

Wij bekijken altijd hoe ernstig uw klacht is en hoeveel spoed uw behandeling heeft. Soms kan het zijn dat er iemand binnenkomt met klachten die ernstiger zijn. Diegene wordt dan eerst geholpen. Als veel patiënten zich tegelijkertijd melden, kan het zijn dat u langer moet wachten. Wanneer u geholpen wordt, hangt ook af van de specialistische zorg die u nodig heeft  en hoeveel kamers er beschikbaar zijn op de SEH.

Als uw klachten erger worden

Worden uw klachten erger tijdens het wachten? Geef dat dan door aan de SEH-verpleegkundige of de secretaresse. Meldt u zich ook gerust als u denkt dat wij u vergeten zijn.

Als u per ambulance komt

Komt u met de ambulance binnen op de SEH? Bijvoorbeeld omdat u een ongeval heeft gehad, of ergens onwel bent geworden? Dan geven de medewerkers van de ambulance dit van tevoren door aan de SEH. Wij houden dan een behandel- en onderzoekskamer voor u vrij. Zo kunnen wij u direct opvangen als u op de SEH aankomt. Vaak wordt u daar aangesloten op apparatuur. Daarmee bewaken we de vitale functies van het lichaam, zoals het hartritme. We onderzoeken u en als het nodig is, starten we meteen met de behandeling.

Nuchter blijven en urineonderzoek

Soms kan het zijn dat u niets meer mag eten en drinken, totdat we weten hoe uw klachten kunnen worden behandeld. U moet dan nuchter blijven. Als u buikklachten heeft, onderzoeken we uw urine. Is hier niet naar gevraagd en twijfelt u? Vraag het dan aan de verpleegkundige.

Nadat u bent onderzocht

Na het onderzoek en een gesprek met de arts, zijn er 2 mogelijkheden:

  • u gaat naar huis. Soms moet u op een later moment terugkomen voor een controle op de polikliniek.
  • u wordt opgenomen. Zodra er een plek vrij is op de afdeling waar u naartoe gaat, haalt een verpleegkundige van die afdeling u op. Het is prettig als er een familielid of een vriend met u meegaat naar de afdeling.

Daarnaast sturen wij uw huisarts een brief. In die brief schrijven wij wat er met u aan de hand was en wat wij gedaan hebben.