Spoedeisende hulp (SEH)

Om de gang van zaken op de SEH goed te laten verlopen, hebben wij een aantal regels:

  • u mag maximaal 2 mensen meenemen naar de SEH. Zijn er meer mensen met u meegekomen? Laat ze elkaar dan afwisselen. Ouders van kleine kinderen mogen wel steeds bij hun kind blijven.
  • wilt u wachten in de wachtkamer van de SEH? Voor onze patiënten is het prettig als u niet onnodig over de gang loopt en als u niet op de gang wacht.
  • mobiel bellen mag, maar zet het geluid uit. Verder vragen we u om tijdens het bellen zacht te praten en een plek te zoeken waar u anderen niet stoort.
  • gebruik uw telefoon niet als de arts of verpleegkundige u behandelt.
  • we vragen u om geen foto's te maken op de SEH. Dit is voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers.
  • in de wachtkamer staat een automaat waar u gratis koffie en thee kunt krijgen. Ook staat er een automaat met drank en snoep. Daarvan kunt u tegen betaling gebruik maken.