Spoedeisende hulp (SEH)

Om op de SEH de zorg te kunnen leveren die we willen leveren, is het belangrijk dat iedereen zich aan onze regels houdt:

  • U mag 1 persoon meenemen naar de SEH. Alleen na overleg met de arts of verpleegkundige kan hier eventueel van afgeweken worden. Extra begeleiders worden verzocht in de wachtruimte  te wachten of naar huis te gaan. Ouders van kleine kinderen mogen wel steeds allebei bij hun kind blijven.
  • Mobiel bellen mag, maar zet het geluid uit. Verder vragen we u om tijdens het bellen zacht te praten en een plek te zoeken waar u anderen niet stoort.
  • Gebruik uw telefoon niet als de arts of verpleegkundige u behandelt.
  • We vragen u om geen foto's te maken op de SEH. Dit is voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers.