Spoedeisende hulp (SEH)

Om op de SEH de zorg te kunnen leveren die we willen leveren, is het belangrijk dat iedereen zich aan onze regels houdt:

  • u desinfecteert uw handen bij binnenkomst.
  • u draagt een mondkapje op de SEH, tenzij de arts of verpleegkundige aangeeft dat deze af mag.
  • u mag maximaal 1 persoon meenemen naar de SEH, als deze geen klachten heeft. Alleen na overleg met de arts of verpleegkundige kan hier eventueel van afgeweken worden. Het is niet mogelijk om begeleiders af te wisselen. Extra begeleiders wordt verzocht buiten te wachten of naar huis te gaan. Ouders van kleine kinderen mogen wel steeds allebei bij hun kind blijven.
  • heeft u corona of klachten die kunnen duiden op corona? Wilt u dan in de tent voor de ingang van de SEH plaats nemen en u door uw begeleider laten aanmelden?
  • mobiel bellen mag, maar zet het geluid uit. Verder vragen we u om tijdens het bellen zacht te praten en een plek te zoeken waar u anderen niet stoort.
  • gebruik uw telefoon niet als de arts of verpleegkundige u behandelt.
  • we vragen u om geen foto's te maken op de SEH. Dit is voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers.
  • in de wachtkamer is geen mogelijkheid om drinken of eten te krijgen. Ook vragen wij u niet te eten of te drinken in de wachtkamer (het mondkapje moet op blijven).