Spoedeisende hulp (SEH)

Op de SEH werken verschillende personen met wie u te maken kunt krijgen.

Op de SEH kunt u verschillende personen tegenkomen:

  • SEH-verpleegkundige
  • SEH-arts / arts-assistent
  • co-assistent
  • röntgenlaborant
  • secretaresse
  • afdelingsassistent

SEH-verpleegkundige

De eerste persoon die u tegenkomt, is de spoedeisende hulp verpleegkundige. Hij of zij stelt u vragen om erachter te komen wat er met u aan de hand is. De SEH-verpleegkundige voert ook onderzoeken bij u uit. Zoals bloedprikken en een hartfilmpje maken.

SEH-arts /arts-assistent

Vervolgens komt u bij een arts terecht. Meestal is dit een spoedeisende hulp arts. Soms is het een arts-assistent van een bepaald specialisme. Zij overleggen vervolgens met de desbetreffende specialist over uw behandeling.

Co-assistent

Vaak ziet u ook een co-assistent. Een co-assistent is in opleiding om dokter te worden. Zij komen bij u voordat de arts-assistent bij u komt. De co-assistent stelt u vragen en doet lichamelijk onderzoek.

Röntgenlaborant

Soms moeten we een röntgenfoto maken. Dan ziet u ook de röntgenlaborant. De röntgenlaborant haalt u op en maakt de röntgenfoto.

Secretaresses

Op de SEH wordt u ingeschreven door de secretaresse van de afdeling. Zij vraagt naar uw gegevens en controleert deze.

Afdelingsassistenten

De afdelingsassistenten leveren materialen en helpen bij het schoonhouden van de SEH. Zo kunnen alle medewerkers op elk moment van de dag ongehinderd hun werk doen.