Stomapolikliniek

Op de stomapolikliniek heeft de gespecialiseerde verpleegkundig spreekuur. De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige voor patiënten die stomadrager zijn of een stoma krijgen.

Zij begeleidt patiënten en familieleden rondom de operatie. Stomadragers kunnen op de stomapolikliniek terecht met vragen en/of problemen, bijvoorbeeld over de verzorging van een stoma, maar ook over werken, sporten, voeding en vakantie.

Stomazorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt stomazorg aangeboden volgens de aanbevelingen van de Nederlandse Richtlijn Stomazorg en overige relevante richtlijnen. Het doel is stomadragers zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij het omgaan  met een stoma. Hoewel in Ziekenhuis Gelderse Vallei geen urostoma’s worden aangelegd, wordt zowel door de urologen als stomaverpleegkundigen nazorg gegeven aan patiënten waarbij een urostoma is aangelegd. Onze nazorg voor deze groep heeft dezelfde kwaliteit als onze zorg voor stomadragers met een colo- of ileostoma.

Voor de operatie vertelt de stomaverpleegkundige wat er gebeurt tijdens de operatie, wat er door de stoma verandert in uw leven, hoe u de stoma kunt verzorgen en welke opvangmaterialen er zijn.

Na ontslag uit het ziekenhuis komt u voor controle bij de stomaverpleegkundige. Wanneer u vragen of problemen heeft rondom de stoma en de verzorging hiervan, kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. Indien nodig, wordt er een extra afspraak gemaakt met de stomaverpleegkundige. Het kan ook voorkomen dat voor u een gecombineerde afspraak wordt gemaakt met bijvoorbeeld de chirurg en de stomaverpleegkundige.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdelingen oncologie en chirurgie waar de stomapolikliniek een onderdeel van is, doen regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies. Andere zijn kleinschalig en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie. Het kan zijn dat wij u vragen mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.