Travel Clinic Vivre

Uw paspoort zult u waarschijnlijk niet vergeten als u naar het buitenland reist, maar heeft u ook een paspoort voor uw geneesmiddelen?

Europees Medisch Paspoort

Bij noodgevallen in binnen- en buitenland geeft een Europees Medisch Paspoort artsen en andere zorgverleners direct inzicht in uw medische geschiedenis en uw medicijngebruik. In het paspoort staan ook de namen van personen die gewaarschuwd moeten worden gewaarschuwd in geval van nood. Het paspoort heeft nog een belangrijk voordeel: het kan achterdochtige douanebeambten die uw medicijnen voor drugs aanzien, geruststellen.

Het Europees Medisch Paspoort is op verzoek van huisartsen, GGD’s, apotheken en patiëntenverenigingen ontwikkeld en is opgesteld in 11 Europese talen. Het is verkrijgbaar bij uw apotheker, die u ook helpt bij het invullen.
Het is verstandig om geneesmiddelen mee te nemen in de verpakking van de apotheek. Neemt u alleen een kleine voorraad mee voor de eerste 2 dagen in uw handbagage.

Opiaten, opgepast!

Voor middelen waarin opiaten zijn verwerkt, is een Europees Medisch Paspoort niet voldoende. In veel landen is bezit en gebruik van opiaten ten strengste verboden. Op overtreding van dat verbod kunnen zeer strenge straffen staan. Dit geldt onder andere voor sterke pijnstillers, medicinale cannabis, ritalin, flunitrazepam en rohypnol. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts of apotheker.

Medicijnenverklaring

Reist u naar een Europees land dat hoort bij de zogenoemde Schengenlanden, dan moet u een Schengenverklaring meenemen. Dat geldt voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Malta, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Zwitserland. Uw arts moet de Schengenverklaring ondertekenen, waarna de inspectie de verklaring waarmerkt.

Reist u naar een land buiten het Schengengebied, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. Om die toestemming te krijgen is tenminste een verklaring van uw arts nodig. Pas wanneer u over de verklaring van uw arts beschikt, neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land dat u gaat bezoeken. De verklaringen zijn te downloaden op de website van CAK.