Vivre

De naam Vivre staat voor: kwaliteit van leven, sprankelend en bloeiend, gezond zijn en blijven, wellness, welzijn en welbevinden. Wij hebben een duidelijke visie en missie.

Onze visie

Gelderse Vallei Vivre biedt aanvullende zorgdiensten voor particulieren en bedrijven. Wij willen de grootste speler zijn in de regio op het gebied van onder andere (reis)preventie, plastische chirurgie, aangezichtschirurgie en sterilisatie. In Gelderse Vallei Vivre werken ervaren artsen. Wij vinden het belangrijk dat het voor cliënten fijn is om te worden behandeld in Gelderse Vallei Vivre. Voor medewerkers en specialisten moet het goed zijn om er te werken.

Gelderse Vallei Vivre vindt het van groot belang dat haar cliënten geen onnodige risico’s lopen tijdens en na hun verblijf. We gebruiken de faciliteiten zodanig dat de risico’s geminimaliseerd zijn. Gelderse Vallei Vivre werkt volgens de richtlijnen van infectiepreventie.

Gelderse Vallei Vivre is bereikbaar voor een breder publiek, herkenbaar en met een luxe uitstraling. Wij zijn pas tevreden als de cliënt tevreden is. De cliënt wordt met respect benaderd, wordt goed geïnformeerd gedurende het proces en komt niet voor verrassingen te staan. Bovendien wil Gelderse Vallei Vivre financieel gezond zijn, betrouwbaar, klantgedreven en innovatief. Een organisatie die werkt aan continue verbetering.

Onze missie

Gelderse Vallei Vivre levert kwalitatief goede producten, veilige zorg en geprotocolleerde processen. Gelderse Vallei Vivre zet deskundig personeel in dat geschoold is volgens de laatste richtlijnen. Wij hanteren een marktconforme prijs. De organisatie is slagvaardig en daadkrachtig, met flexibele medewerkers en medisch specialisten. Het is van belang dat de cliënt Gelderse Vallei Vivre waardeert en aanbeveelt en dat Gelderse Vallei Vivre massaal bezocht wordt.

Gelderse Vallei Vivre streeft naar optimale zorg met een hoge klantveiligheid en klantvriendelijkheid. We spreken elkaar aan en staan open voor de mening van onze cliënt. Met enquêtes, interviews en klachtenbesprekingen kan Gelderse Vallei Vivre leren van de cliënt en dit doel bereiken.

Daar waar nodig wordt het aantal producten uitgebreid. Belangrijker nog is de uitgewerkte producten zichtbaar te maken en gerichte marketing te bedrijven. Hierbij maakt Gelderse Vallei Vivre gebruik van alle communicatiemogelijkheden die er zijn om de cliënt te bereiken. Gelderse Vallei Vivre blijft in dialoog met de cliënt.