Wondexpertise centrum

Het wondexpertise centrum (WEC) is een laagdrempelig en gespecialiseerd wondcentrum. Een multidiciplinair team staat klaar om u wondzorg te verlenen volgens de meest recente kennis en richtlijnen.

Doel van het wondexpertise centrum

Het doel van het wondexpertise centrum (WEC) is om de wondzorg voor patiënten in de regio te optimaliseren, onafhankelijk van de locatie van de patiënt. Efficiënte en effectieve wondbehandeling leidt tot minder pijnklachten, functiebeperkingen in het dagelijkse leven en verbetert de kwaliteit van leven.

Doorverwijzing naar het wondexpertise centrum

Patiënten met complexe wonden worden doorverwezen naar het WEC. Hier wordt gekeken naar de oorzaak van een slechte wondgenezing en vervolgens naar de best mogelijke behandeling. De thuiszorg kan vervolgens worden ingeschakeld voor deze behandeling. De wondconsulenten geven instructies aan de thuiszorg en overleggen over het beleid.

Soorten wonden

Er zijn verschillende soorten wonden:  

  • chirurgische wonden  
  • decubituswonden (doorligplekken of drukplekken)  
  • diabetische voetwonden (ten gevolge van diabetes mellitus)  
  • 'open been' wonden oftewel ulcus cruris (als gevolg van vaatlijden)  
  • brandwonden  
  • oncologische wonden (als gevolg van kanker)  
  • wonden na trauma (na een val of ongeval)

Wondbehandeling

De behandeling in het expertisecentrum is afhankelijk van uw soort wond, de grootte en mate van wondgenezing. De wondconsulent stelt een behandelplan (wondbeleid) op en geeft informatie, instructie en begeleiding.

Soms is nader onderzoek nodig naar de oorzaak van het ontstaan van de wond, zoals diagnostisch vaatonderzoek, een röntgenfoto, een wondkweek of biopt.

Bij een geïnfecteerde wond kan het nodig zijn om met antibiotica te starten. Het wondbeleid wordt in deze situatie vastgesteld in overleg met de medisch specialist (chirurg). Indien nodig wordt u doorverwezen naar andere disciplines. Bijvoorbeeld naar de vaatchirurg, dermatoloog, gipskamer, internist of podotherapeut.

WondWijzer regio Gelderse Vallei

Met deze wondwijzer vindt u eenvoudig het juiste product voor behandeling van de wond. De pagina’s zijn ingedeeld volgens de belangrijkste kenmerken van een wond (kleur, diepte en vocht) en volgen zoveel mogelijk de WCS classificatie. Bekijk hier de WondWijzer.