Wondexpertise centrum

Wonden kunnen pijnlijk zijn. Pijn heeft een signaalfunctie.

Soorten pijn

Pijn geeft aan dat er iets mis is in het lichaam. Dit kan zijn acute pijn die ontstaat bij een verbandwissel of als gevolg van een chirurgische ingreep. Een ander soort pijn is chronische wondpijn. Deze kan maanden of jaren aanhouden. Deze pijn komt bijvoorbeeld voor bij decubitus of een open been.

Beleving van pijn

De beleving van pijn verschilt sterk van persoon tot persoon. Door neuropathie (aandoening van de zenuwen) kan het gevoel versterkt, veranderd of juist afwezig zijn. Bij vaatlijden kan er sprake zijn van ernstige pijn, met name in de nacht.

De wondconsulent bespreekt met de patiënt hoeveel pijn de patiënt ervaart. Indien nodig, zal er overleg zijn met de specialist over pijnmedicatie of een behandeling aan de bloedvaten. De wondconsulent kan adviezen geven om de pijn bij wondverzorging te verminderen.

Als het niet lukt om de pijn goed onder controle te krijgen, zal de patiënt doorverwezen worden naar het pijncentrum. Dit is een afdeling waar verschillende specialisten samenwerken om de pijn tot een minimum terug te brengen.