Wondexpertise centrum

In het wondexpertise centrum (WEC) zijn twee gespecialiseerde wondconsulenten werkzaam. Deze consulenten zijn deskundig in het verzorgen en behandelen van verschillende soorten wonden.

Wondconsulenten

De consulenten zijn ook goed op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wondzorg. De consulenten werken in principe zelfstandig, maar staan onder supervisie van de medisch specialist. Zij hebben regelmatig overleg over het wondbeleid en geven instructies aan de thuiszorg:

  • wondconsulent Marlena Snel
  • wondconsulent Rosalinde van Ingen

Thuiszorg

De wondconsulenten overleggen met de patiënt of een wijkverpleegkundige nodig is bij de wondverzorging thuis. De wondconsulent doet hiervoor een aanvraag bij de afdeling multizorg.

Multizorg kijkt welke thuiszorgorganisatie bevoegd is om de wondverzorging te doen en houdt hierbij rekening met de voorkeur van de patiënt. Zij nemen contact op met de thuiszorgorganisatie en spreken het eerste zorgmoment af. De wondconsulenten geven een overdracht mee voor de wijkverpleegkundigen. Wijkverpleegkundigen kunnen bij vragen contact opnemen met de wondconsulenten.

Als u bent opgenomen, wordt de zorg aangevraagd door de verpleegkundige van de afdeling. De procedure is verder hetzelfde.

Scholing thuiszorg

De wondconsulenten vinden het belangrijk dat de patiënten met wonden in de thuissituatie wondzorg van goede kwaliteit krijgen. Daarom verzorgen de wondconsulenten regelmatig scholingen/symposia voor wijkverpleegkundigen. Onderwerpen voor de scholing zijn bijvoorbeeld de diabetische voet en vaccuümtherapie.

Deze scholingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de wondverzorging van de wijkverpleegkundigen op peil blijft en/of verbetert. Een thuiszorgorganisatie kan de wondconsulenten vragen om gezamenlijk een scholing op te zetten voor de medewerkers van hun organisatie.