Verwijzing is nodig

Wij vragen bij uw eerste afspraak in het ziekenhuis altijd of u een verwijsbrief heeft. U heeft een verwijsbrief nodig voor een afspraak.

U krijgt deze bijvoorbeeld via uw huisarts of bedrijfsarts. Uw arts geeft de verwijsbrief alleen als dat medisch noodzakelijk is. In een verwijsbrief schrijft de arts de reden waarom u wordt doorverwezen naar de specialist. Soms krijgt u een papieren verwijsbrief om aan de specialist te geven, soms stuurt uw arts een digitale verwijzing rechtstreeks door naar het ziekenhuis. U heeft het recht om de verwijsbrief in te zien en er vragen over te stellen.

U heeft de verwijsbrief nodig om de kosten voor uw ziekenhuisbezoek vergoed te krijgen. Zonder geldige verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar uw behandeling niet. U moet de zorgkosten van de behandeling dan zelf betalen.

Niet alle artsen mogen zomaar een verwijsbrief uitschrijven. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten mogen u niet naar een specialist verwijzen. Wilt u weten hoe dit voor u zit? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Elke zorgverzekeraar heeft namelijk een eigen lijst met artsen van wie zij accepteren dat die een verwijsbrief schrijven. Van een aantal artsen accepteren zorgverzekeraars altijd een verwijsbrief. Dat zijn:

 • huisarts
 • medisch specialist uit een ander ziekenhuis (inclusief sportarts en kaakchirurg)
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
 • jeugdarts
 • bedrijfsarts (bij arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • psychiater
 • verloskundige
 • tandarts/orthodontist bij kaakchirurgische behandeling
 • spoedeisende hulp arts

Zolang u voor een bepaalde aandoening wordt behandeld in het ziekenhuis, heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig. Als u bijvoorbeeld chronisch ziek bent, hoeft u geen nieuwe verwijsbrief te halen voor elke vervolgafspraak bij uw medisch specialist. Ook als deze vervolgafspraak pas na 2 jaar is.

Maar is uw behandeling in het ziekenhuis afgerond? En krijgt u daarna dezelfde klachten opnieuw? Of krijgt u andere klachten? Dan moet u opnieuw naar uw (huis)arts om een nieuwe verwijsbrief te krijgen.

Voor sommige vormen van zorg heeft u geen verwijsbrief nodig. U kunt meestal zonder verwijzing naar een:

 • ergotherapeut
 • fysiotherapeut
 • huidtherapeut
 • manueel therapeut
 • podotherapeut
 • diëtist
 • logopedist
 • mondhygiënist

Vraag aan uw zorgverzekeraar of u deze vormen van zorg misschien toch (deels) vergoed krijgt. Dit kan namelijk verschillen per zorgverzekeraar. Dat heeft ook te maken met aanvullende verzekeringen die u misschien heeft.