Wachttijden

Voor een behandeling of onderzoek gelden wachttijden. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele wachttijden per specialisme en locatie. De wachttijden geven een indicatie van de wachttijd in dagen. Dit betekent dat, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw wachttijd soms korter of langer is. De vermelde wachttijd voor een behandeling is de mediaan van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. De peildatum is de datum waarop deze wachttijden zijn bepaald.

Dit overzicht vernieuwen wij elke week. Wanneer de wachttijd voor uw behandeling of onderzoek niet in het overzicht staat, kunt u contact met ons opnemen voor de wachttijd. Als er sprake is van spoed gelden er andere procedures. 

Korte wachttijden voor klachten die te maken hebben met sport

Heeft u klachten die ontstaan zijn door het sporten of waar u last van hebt tijdens het sporten? Dan kunt u snel terecht bij Sports Valley, het sportmedisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uw huisarts kan verwijzen via het programma Zorgdomein. Hij of zij kan daar het zorgproduct ‘Regulier Sports Valley’ kiezen. U heeft dan binnen maximaal 1 week een afspraak bij de orthopeed of de sportarts.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen wordt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken (28 dagen). Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken (49 dagen).

XT: Wachttijden die rood gemarkeerd zijn, overschrijden de Treeknorm. De Treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. 

Let op! De wachttijden hieronder zijn weergegeven in dagen. 

filter verwijderen