Wachttijden

We zijn bezig met onderhoud aan de weergave van onze wachttijden. U kunt de wachttijden tijdelijk bekijken op de website van Zorgkaart Nederland. Binnenkort kunt u de wachttijden weer op deze pagina vinden.

Voor een behandeling of onderzoek gelden wachttijden. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden per specialisme en locatie. De wachttijden geven een indicatie van de wachttijd in dagen. Dit betekent dat, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw wachttijd soms korter of langer is. De vermelde wachttijd voor een behandeling is het gemiddelde van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. De peildatum is de datum waarop deze wachttijden zijn bepaald.

Dit overzicht vernieuwen wij elke week. Wanneer de wachttijd voor uw behandeling of onderzoek niet in het overzicht staat, kunt u contact met ons opnemen voor de wachttijd. Als er sprake is van spoed gelden er andere procedures. Uw huisarts kan u meer informatie geven over de wachttijden voor een eerste afspraak (verwijzing) naar het ziekenhuis. 


Bekijk meer uitleg hieronder

Door de coronacrisis kan de wachttijd van uw operatie langer zijn dan normaal. Wanneer de datum van uw operatie bij ons bekend is, nemen wij contact met u op. We verzoeken u vriendelijk om niet zelf naar het ziekenhuis te bellen over de datum van uw operatie.

Heeft u klachten die ontstaan zijn door het sporten of waar u last van hebt tijdens het sporten? Dan kunt u snel terecht bij Sports Valley, het sportmedisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uw huisarts kan verwijzen via het programma Zorgdomein. Hij of zij kan daar het zorgproduct ‘Regulier Sports Valley’ kiezen. U heeft dan binnen maximaal 1 week een afspraak bij de orthopeed of de sportarts.


Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen wordt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken (28 dagen). Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken (49 dagen).

XT: Wachttijden die rood gemarkeerd zijn, overschrijden de Treeknorm. De Treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden.