Wachttijden

Voor een behandeling of onderzoek gelden wachttijden. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele wachttijden per afdeling en locatie. De wachttijden geven een indicatie van de wachttijd in dagen. Dit betekent dat de echte wachttijd soms korter of langer kan zijn. De vermelde wachttijd voor een behandeling is een gemiddelde van de wachttijden van de afgelopen drie maanden. De peildatum is de datum waarop deze wachttijden zijn bepaald.

Dit overzicht vernieuwen wij elke week. Wanneer de wachttijd voor uw behandeling of onderzoek niet in het overzicht staat, geldt de algemene wachttijd van de afdeling. Als er sprake is van spoed gelden er andere procedures. 

Wachtlijstbemiddeling 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen wordt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

XT: Wachttijden die rood gemarkeerd zijn, overschrijden de Treeknorm. De Treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. 

filter verwijderen