Dr. J. (Jeroen) Aalten

Internist-nefroloog

Specialisme

Interne geneeskunde

Aandachtsgebieden

Nefrologie

Werkzaam op locaties

Ede

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2012

Artsexamen

1998

Opleiding

Interne Geneeskunde van 2001 tot en met 2003 in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven en van 2003 tot en met 2007 in het UMC St. Radboud te Nijmegen. Het aandachtsgebied Nierziekten van 2007 tot 2009 in het UMC St. Radboud.

Onderzoeksfocus

Voorbereiding op en risico's van een niertransplantatie

Promotie

Tijdens mijn opleidingsperiode in het UMC St. Radboud heb ik mij op de afdeling nierziekten bezig gehouden met niertransplantatie. In deze periode hebben we diverse onderzoeken gedaan die er op gericht waren om het voorbereidende proces op een niertransplantatie te verbeteren. De resultaten van deze onderzoeken staan beschreven in het proefschrift met de titel: Evaluation of the renal transplant candidate: a changing process. Hierop ben ik in 2011 gepromoveerd bij Prof. Dr. A.J. Hoitsma, UMC St. Radboud Nijmegen.

Eerdere posities

Na mijn opleiding heb ik nog een jaar als internist-nefroloog in het UMC St. Radboud gewerkt. Hierna heb ik een jaar als waarnemer in het Deventer Ziekenhuis gewerkt. Daarna heb ik in het Sint Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk gewerkt.

Op de polikliniek interne geneeskunde behandel ik met name patiënten met nierziekten. Voor patiënten met een chronisch verminderde nierfunctie is er een speciaal pre-dialyse/niertransplantatie spreekuur. Tijdens dit spreekuur is er speciale aandacht voor de voeding, maatschappelijke problemen die de ziekte met zich kan brengen en voorlichting over eventuele behandeling met dialyse of transplantatie. Om u zo goed mogelijk te begeleiden wordt er intensief samengewerkt met de diëtist, maatschappelijk werk en dialyseverpleegkundigen.

Hiernaast zie ik ook veel patiënten met algemeen interne aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hoge bloeddruk, vermoeidheid, buikpijn, schildklierziektes. Verder ben ik ook werkzaam op de dialyseafdeling van het ziekenhuis. Alle patiënten die in het ziekenhuis met hemodialyse worden behandeld zien een maal per week tijdens de dialyse een nefroloog. Patiënten die met peritoneaal dialyse worden behandeld komen gemiddeld een maal per 6 weken op de polikliniek. Om deze patiënten tijdens deze intensieve behandeling zo goed mogelijk te begeleiden wordt er ook hier intensief samengewerkt met maatschappelijk werk, dialyseverpleegkundigen en de diëtisten.

Samen met al deze collega’s wil ik me graag inzetten om u, op alle verschillende momenten zo goed mogelijk bij te staan.