Dr. A (Arnold) Baars

Internist

Specialisme

Interne geneeskunde

Aandachtsgebieden

Oncologie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2010

Artsexamen

1998

Opleiding

Van 2003 t/m 2009; eerst 3 jaar in het Meander in Amersfoort, daarna drie jaar in het UMCU, waaronder twee jaar het aandachtsgebied oncologie.

Promotieonderzoek

Van 1999 tot 2003 heb ik full-time als arts-onderzoeker gewerkt op de afdeling oncologie van het ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Hier probeerden we het immuunsysteem van kankerpatiënten te leren om de eigen tumorcellen te herkennen en op te ruimen. Het onderzoek staat beschreven in het proefschrift “Active specific immunotherapy for solid tumours”. Hierop ben ik in 2007 gepromoveerd bij prof. dr. H.M. Pinedo, Vrije Universiteit Amsterdam.

Eerdere positie

Na mijn opleiding in het UMCU heb ik nog anderhalf jaar als staflid gewerkt op de afdeling Medische Oncologie van het UMCU waarbij ik me vooral bezig hield met de behandeling van patiënten met prostaatkanker en hersentumoren.

Op de polikliniek interne geneeskunde behandel ik vooral patiënten met oncologische ziektebeelden, maar ook veel mensen met algemeen internistische problematiek (buikpijn, diarree, suikerziekte, hoge bloeddruk, vermoeidheid, schildklierziektes etc.). Als u bij mij een afspraak hebt gekregen wil dat dus helemaal niet zeggen dat er bij u per definitie sprake is van een vermoeden op kanker.

Binnen de interne geneeskunde heb ik me verder gespecialiseerd in de oncologie. Patiënten met kanker zijn heel kwetsbaar en verdienen daarom speciale aandacht, als patiënt en als mens. Ook voor de naasten van mensen met kanker is de impact van deze ziekte vaak heel groot; ook voor hen probeer ik er in deze moeilijke periode te zijn. Bij de behandeling van patiënten met kanker is in de afgelopen jaren gelukkig steeds meer mogelijk geworden, waardoor steeds meer mensen van de ziekte genezen. Maar, ook in die gevallen waarin genezing niet meer mogelijk is kan er vaak nog veel gedaan worden om de ziekte te bestrijden en de kwaliteit van leven van de patient te verbeteren. Hierbij is “zo lang mogelijk, zo goed mogelijk” het streven. Misschien vind ik kwaliteit nog wel belangrijker dan kwantiteit; hoe dan ook geldt dat het middel nooit erger mag zijn dan de kwaal.

Uitgangspunt is altijd dat de best mogelijke behandeling voor de individuele patient wordt gekozen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de specieke eigenschappen van de ziekte, maar ook naar de algehele conditie en draagkracht van de mens die de ziekte heeft. De wens van de patient staat altijd centraal. Samen met de patient (en diens naasten) wordt de meest geschikte behandeling gekozen. Als oncoloog zet ik me er graag voor in om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden.