J. (Janine) de Groot

Diëtist

Specialisme

Diëtetiek

Bereikbaarheid

(0318) 43 54 67

Aanwezigheid

Op afroep

Werkzaam op locaties

Ede

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2020

Opleiding

HBO Voeding en diëtetiek

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
  • Geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici