Dr. R. (Rik) Heijligenberg

Internist

Specialisme

Interne geneeskunde

Aandachtsgebieden

Endocrinologie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

1997

Nevenfunctie(s)

Opleider

Persoonlijke toelichting

Na een middelbare schooltijd in Alkmaar studeerde ik van 1980 tot 1987 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 begon ik als arts-assistent niet in opleiding op de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC in Amsterdam. Dit beviel zo goed dat ik in 1989 begon met de zesjarige opleiding tot Internist, in 1995 gevolgd door de tweejarige opleiding in het aandachtsgebied endocrinologie. Tijdens mijn opleiding deed ik van 1990 tot 1997 wetenschappelijk onderzoek naar de stofwisselingsgevolgen van HIV en AIDS, dit omdat deze patiënten in die jaren vreselijk vermagerden zonder dat we dat goed begrepen. De onderzoeken hebben nieuwe inzichten gegeven over het veranderen van de stofwisseling tijdens ziekte en heeft in 1997 geresulteerd in een promotie op het proefschrift ‘Metabolic and endocrine effects of HIV infection’.

In 1997 ben ik overgestapt naar Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het werk in Ziekenhuis Gelderse Vallei bevalt me vanaf de eerste dag uitstekend: op de klinische afdelingen van het ziekenhuis beoefen ik de interne geneeskunde in de volle breedte en op de polikliniek ligt de nadruk op de endocrinologie. Het werk als arts in een groot streekziekenhuis blijkt helemaal niet zoveel anders te zijn dan in een academisch ziekenhuis maar de korte lijnen, goede sfeer en onderlinge contacten maken het werk erg prettig. Als Internist-endocrinoloog behandel ik, naast algemeen interne ziektebeelden, veel patiënten met diabetes mellitus, schildklierziekten, bijnier- en hypofyse aandoeningen. Dit betekent dat mensen tijdens hun bezoek aan de polikliniek soms van de ene op andere dag horen dat ze een (vaak ingewikkelde) aandoening hebben. Een aandoening waarvoor ze de rest van hun leven één of andere vorm van behandeling moeten ondergaan. Hoewel de ziekten goed te behandelen zijn, is de impact op het leven groot en wordt dit door de omgeving vaak onderschat. Veel patiënten blijven voor de gespecialiseerde behandeling hun hele leven lang de polikliniek endocrinologie bezoeken. Dit betekent dat een endocrinoloog de patiënten zeer goed kent en er vaak in de loop van de jaren een band ontstaat.

Mijn doel als arts is natuurlijk om iedereen zo goed mogelijk te behandelen maar minstens zo belangrijk: vind ik het om de behandeling in overleg zo goed mogelijk aan te passen aan de individuele behoeften en mogelijkheden van de patiënt. Daarbij is het ook mijn overtuiging dat patiënten met een chronische aandoening zo min mogelijk ‘afhankelijk’ dienen te zijn van medische hulpverleners, maar dat we zeer laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar moeten zijn als het nodig is.

Specifieke aandachtsgebieden

 • Diabetische voetenpolikliniek
  In het AMC hield ik me al bezig met specifieke voetproblemen bij diabetes en samen met andere hulpverleners is er in de loop van de jaren ook in Ziekenhuis Gelders Vallei een voeten- polikliniek ontstaan waaraan ik samen met de revalidatiearts leiding geef
 • Endocriene aandoeningen bij (top)sport
  Vaak gaat het om sporters met diabetes mellitus type 1 of een schildklieraandoening. Juist bij deze patiënten komt de sterk op het individu gerichte aanpak en fijnafstemming goed tot z’n recht

Overige taken

 • Docent ‘teach the teacher’ cursussen regio UMCU 
  Dit betekent enkele malen per jaar het geven van één- of twee daagse cursussen aan de verschillende opleiders in alle medische specialisaties. Het gaat bij deze cursussen over allerlei onderwijskundige aspecten die komen kijken het opleiden van artsen
 • Lid Centraal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (Den Haag)
  Als lid-medicus onderdeel van een tuchtcollege (3 juristen + 2 artsen) dat in een rechtszitting hogerberoepzaken behandelt op het gebied van de Interne geneeskunde of er aan verwante specialismen

 • Lid van we wetenschappelijke adviesraad van het Kenniscentrum- suiker.
  Deze onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad heeft als taak een jaarlijks subsidiepotje te beheren dat de Nederlandse Suikerunie ter beschikking stelt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Initiatieven vanuit hogescholen en universiteiten worden beoordeeld en de subsidieaanvraag wordt al dan niet door de commissie gehonoreerd.