E. (Elsbeth) de Koning

Diëtist

Specialisme

Diëtetiek

Bereikebaarheid

Telefoon: (0318) 43  54 67

Aanwezigheid

Op afroep

Aandachtsgebieden

Algemene diëtetiek, kindergeneeskunde, kinderobesitas

Werkzaam op locaties

Ede

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2015

Opleiding

HBO Voeding en Diëtetiek