Dr. J.W. (Jan Willem) Leeuwis

Patholoog

Specialisme

Pathologie

Aandachtsgebieden

Hematopathologie, longpathologie, gynecopathologie

Werkzaam op locaties

Ede, Arnhem (Rijnstate)

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2016

Artsexamen

2006, Universiteit Utrecht

Opleiding(en)

Van 2010 tot en met 2015, deels in het UMC Utrecht en deels in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

Promotie

In 2011: ‘BMP activity and CTGF in renal and vascular disease’, promotor prof. dr. Roel Goldschmeding (UMCU). Van 2007 tot 2011 heb ik onderzoek gedaan naar groeifactoren welke betrokken zijn bij fibrose van de nier. Het in de toekomst mogelijk remmen van fibrosebevorderende groeifactoren zou nierschade door bijvoorbeeld diabetes kunnen remmen. Bekijk promotie en overige publicaties

Persoonlijke toelichting

Al voordat ik aan mijn opleiding begon, werd ik gegrepen door het diagnosticeren van ziekte kijkend door de microscoop. Onze bevindingen hebben vaak directe invloed op behandeling en prognose. Ik zie mijzelf als een onderdeel van het team dat een patiënt behandelt en probeer met toewijding en efficiëntie de diagnose te stellen en toe te lichten.

Kijken door de microscoop is niet het enige onderdeel van ons vak. De pathologie verandert zeer snel, met de komst van digitale pathologie en moleculaire pathologie. Digitale pathologie zorgt ervoor dat we onze bevindingen laagdrempeliger en sneller kunnen voorleggen aan collega’s elders en analyse van weefsel beter en mogelijk objectiever kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen we met digitale beelden onze diagnose illustreren en verduidelijken. Met de komst van moleculaire pathologie kunnen we behandelaars onder andere vertellen welke mutaties er in tumoren aanwezig zijn en welke medicijnen wel en niet zullen aanslaan. Het is voor mij de uitdaging de door de microscoop gestelde diagnose samen met de soms complexe moleculaire informatie te vertalen naar een voor patient en behandelaar duidelijk geschreven en toepasbare conclusie.