E. (Ellen) Oosting

Fysiotherapeut

Functie

Fysiotherapeut en onderzoeker bij de SportsValley Research groep (orthopedie/fysiotherapie/sportgeneeskunde)

Bereikbaarheid

Oostinge@zgv.nl

Specialisme 

Orthopedie

Aandachtsgebieden

  • Orthopedie
  • Onderzoek
  • Voeding & beweging rondom operaties

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2007

Opleiding(en)

  • Promotietraject/ PhD, Universiteit Maastricht 2012-2017
  • Gezondheidswetenschappen, richting Fysiotherapiewetenschappen, Universiteit Utrecht, 2006 2010
  • Fysiotherapie, Hoogeschool Groningen, 1995-1999

Nevenactiviteiten

Bijdrage aan onderzoek/zorginnovatie op het gebied van voeding & beweging. Hierbij werk ik samen met de onderzoekers van SportsValley, de WUR en Alliantie Voeding in de zorg. De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk vindt ik hierbij heel belangrijk!

Ik heb een cursus Green Belt in Lean gedaan in ZGV en ben lid van de Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei waar ik onlangs 4 jaar in het bestuur heb gezeten en nu met name actief ben in het netwerk artrose.

Publicaties

Bekijk publicaties

Nevenactiviteiten

Bijdrage aan onderzoek/zorginnovatie, onder andere doen we momenteel een project met betrekking tot het invoeren van een preoperatieve functionele screening en een efficiëntere ontslagplanning (revalidatie) binnen het Joint Care zorgpad en ben ik betrokken bij de ontwikkelingen van het (landelijke) concept Better in- better out. Daarnaast ben ik lid van de KBF (kwaliteit-beleid) van de afdeling fysiotherapie. 

Persoonlijke toelichting

Als fysiotherapeut voor de (orthopedische) patiënten is mijn doel alle patiënten van pre- tot postoperatief te begeleiden en een bijdrage te leveren om de ketenzorg zo goed mogelijk af te stemmen op elke individuele patiënt. Zowel in de directe patiëntenzorg als in diverse (onderzoeks)projecten proberen we zowel voor al na de operatie te zorgen voor een verbetering van de functionele status, een juist verwachtingspatroon en een snel en goed functioneel herstel. Daarbij is het belangrijk vooral die patiënten te detecteren en zo nodig extra interventies aan te bieden, die een verhoogd risico lopen op een vertraagd herstel, inactiviteit en/of complicaties. Doordat ik zowel in de praktijk werk en onderzoek doe, kan ik hier op beide manieren mijn steentje aan bijdragen.