S. (Sramy) van der Pol - Constancia

Verpleegkundig consulent

Specialisme

Longgeneeskunde

Bereikbaarheid

(0318) 43 53 60

Aanwezigheid

Woensdag, donderdag en vrijdag

Aandachtsgebieden

  • Astma/COPD
  • Stoppen met roken
  • Advance Care Planning (ACP)

Werkzaam op locatie

Ede

Spreekuren

Donderdagmiddag en vrijdag

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2011

Opleiding(en)

  • HBO-Verpleegkunde, Nijmegen
  • Gezondheidswetenschappen, specialisatie: Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding, Universiteit Maastricht
  • Pulmonologie verpleegkundige, specialisatie: LongOncologie, St. Antonius Academie Nieuwegein

Nevenactiviteiten

  • vicevoorzitter netwerk regionale LongOncologie verpleegkundigen
  • medewerker pilot ACP gesprekken
  • voorzitter intervisie verpleegkundige consulenten ZGV
  • lid regionale werkgroep longverpleegkundigen