L.J. (Laura) Steenks

Diëtist

Specialisme

Diëtetiek

Bereikbaarheid

(0318) 43 54 67

Aanwezigheid

Op afroep

Werkzaam op locatie

Ede

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

2019

Opleiding(en)

HBO Voeding en Diëtetiek

Nevenactiviteiten

Geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici