Dr. R.A. (René) de Vries

Internist

Specialisme

Interne geneeskunde

Aandachtsgebieden

Vasculaire geneeskunde

In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds

1992

Publicaties

Bekijk publicaties

Promotie

Blood Cell Survival Studies with Low Level [gamma]-spectrometry 

Aanvullende informatie

Dr. R.A. (René) de Vries studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht in de periode 1979-1986. Na een korte periode werkzaam te zijn geweest in het OLVG te Amsterdam volgde hij van 1987-1992 de opleiding tot internist in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort (destijds Ziekenhuis de Lichtenberg) en het UMC Utrecht.

Op 1 juni 1992 werd hij geregistreerd als internist. Op 20 oktober 1992 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek betrof een studie naar de levensduur van rode bloedcellen en bloedplaatjes bij bepaalde ziektes. Ook werd daarbij nieuwe meetapparatuur getest. Het onderzoek vond deels plaats aan de TU te Delft. De titel van het proefschrift is: “Blood cell survival studies with low level gamma-spectrometry”.

Vanaf 1 augustus 1992 is hij verbonden aan de maatschap internisten en MDL-artsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daar was hij tot 1998 coördinator van de intensive care. Sinds 2000 heeft hij zich meer toegelegd op de vasculaire geneeskunde. Op 26 januari 2004 leidde dat tot registratie als internist-vasculair geneeskundige.

Hij behandelt met name risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk en suikerziekte (Diabetes Mellitus). In het bijzonder geldt dat voor “moeilijk behandelbare” hoge bloeddruk. Sommige patiënten worden daarvoor in dagbehandeling beoordeeld. Ook wordt hierbij regelmatig een 24-uurs bloeddrukmeting toegepast. Hij houdt zich ook bezig met de diagnostiek en behandeling van trombose en longembolie.

Tenslotte verricht hij in samenwerking met de MDL-artsen maag- en darmonderzoeken (endoscopieën). Dit betreft zowel patiënten uit de eerste als tweede lijn. Ook participeert hij in het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker.