Behandeling diabetes type 1 bij kinderen

Wij proberen jouw diabetes altijd zo goed mogelijk te behandelen. Bij het ontstaan van diabetes verhelpen wij eerst de acute klachten van de verhoogde glucosewaarden. Daarna streven wij naar zo min mogelijke schommelingen van de glucosewaarden om orgaanschade op langere termijn te voorkomen. Tijdens de behandeling streven wij goede kwaliteit van leven na.

Diabetes is een chronische ziekte die je elke dag tegenkomt in je leven. Kinderen met diabetes moeten altijd nadenken over wat zij eten, wanneer en hoeveel. Zij moeten steeds weer hun bloedglucose bepalen en berekenen hoeveel insuline daarvoor nodig is. Daarbij moeten zij rekening houden met de geplande activiteiten van die dag.

De insuline kan bij de maaltijden worden gespoten met een insulinepen of toegediend worden via de insulinepomp. Ondanks al het denkwerk ontstaan regelmatig te hoge of te lage waarden omdat de insulinewerking niet altijd hetzelfde is. 

Het kinderdiabetesteam

Het diabetesteam ondersteunt het kind en het gezin hierbij. Samen wordt gekozen voor de meest geschikte hulpmiddelen en behandelingen.Het team is op hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de kinderdiabeteszorg. Zij hebben ruime ervaring met het werken met de verschillende soorten insulines, de diverse glucosemeters, insulinepompen en sensoren. Daarnaast participeren de kinderartsen in de landelijke werkgroep kinderdiabetes, onderdeel van de vereniging kindergeneeskunde.