Pacemakerimplantatie

Een normaal hartritme kan als gevolg van ziekte of veroudering worden verstoord. Een oplossing hiervoor is een pacemaker. Deze functioneert als een bewaker van het hartritme door dit voortdurend in de gaten te houden en zo nodig te reguleren. Een pacemaker wordt onder uw huid geplaatst. De levensduur van de pacemaker ligt gemiddeld rond de tien jaar.

De behandeling

Een pacemakerimplantatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Voor de pacemaker wordt onder de huid een holte gemaakt. Via een ader onder het sleutelbeen worden elektrodes naar het hart gevoerd en geplaatst. Deze worden aangesloten op de pacemaker en de wond wordt vervolgens weer gesloten.

De ingreep vindt plaats op de hartcatheterisatiekamer onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 á 2 uur. Tijdens de implantatie kunt u gewoon praten. Voor de ingreep worden antibiotica en pijnstilling tegen de wondpijn toegediend.

Na de ingreep wordt een uur bedrust geadviseerd en blijven we uw hartritme monitoren door middel van telemetriebewaking om te controleren of de pacemaker goed functioneert. Voordat u naar huis gaat controleren wij uw pacemaker, ook wordt er een röntgenfoto van uw hart en longen gemaakt.