Proactieve zorgplanning (PZP)

Al jaren werken zorgorganisaties samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Door een subsidie kan deze aanpak nu breed in de Gelderse Vallei worden gestimuleerd. De 10 betrokken zorgorganisaties dragen daarmee stuk voor stuk bij aan het gesprek over behandelwensen en -grenzen van patiënten. Op deze pagina leest u meer informatie over dit project.

De al opgebouwde kennis en ervaring over dit onderwerp nemen de zorgorganisaties mee. Ze werken samen aan:

  • een gezamenlijke, brede aanpak voor het bespreken en vastleggen van behandelwensen
  • de scholing voor zorgprofessionals om deze gesprekken te kunnen voeren
  • de voorlichting aan inwoners en betrokken (zorg)professionals over het belang van tijdig bespreken van behandelwensen
  • de uitwisseling van wensen en grenzen van patiënten tussen zorgverleners

Ook worden, samen met UMC Utrecht, de effecten van deze regionale aanpak onderzocht.

De deelnemende organisaties aan dit project zijn: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Icare, Opella, Coöperatie Menzis, Norschoten, Santé Partners, Vilente, Zinzia en Zorggroep Charim. Deze zorgorganisaties zijn aangesloten bij het netwerk Vallei Vitaal waarin samengewerkt wordt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.

Nieuwsbrief