Proactieve zorgplanning (PZP)

In Ziekenhuis Gelderse Vallei streven we naar goede en op maat gerichte zorg. Om dit waar te maken gaan we in gesprek met de patiënt over toekomstige behandelkeuzes, ook wel proactieve zorgplanning (PZP) genoemd. Voorheen noemden we dit ACP (Advance Care Planning). Wij willen met dit gesprek mensen in staat stellen om behandeldoelen en behandelwensen op te stellen en deze te bespreken met naasten en zorgverleners. Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis dat op deze wijze gestructureerd poliklinische PZP-gesprekken voert.

Op de poliklinieken geriatrie, cardiologie, nefrologie, neurologie, mdllonggeneeskunde en oncologie worden deze gesprekken over toekomstige behandelkeuzes aangeboden aan kwetsbare patiënten. Kwetsbaarheid is een proces van het opeenstapelen van fysieke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Deze kwetsbaarheid vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals functiebeperkingen, ziekenhuisopname en overlijden.

Tijdens deze gesprekken gaan behandelend arts, gespecialiseerd verpleegkundige, patiënt en naasten met elkaar in gesprek over de behandelwensen van de patiënt in de laatste levensfase. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijk (spoed)situaties waarin de patiënt zelf niet meer in staat is om aan te geven welke behandelwens er is. Het voeren van deze gesprekken en het invoeren hiervan op de polikliniek is uniek.

Proactieve zorgplanning

Deze gesprekken worden ook wel proactieve zorgplanning (PZP) gesprekken genoemd. Proactieve zorgplanning is een onderdeel van palliatieve zorg. Het doel van deze gesprekken is gezamenlijke besluitvorming over de behandelwensen bij kwetsbare patiënten te stimuleren. Voor meer informatie en bij vragen, zie contact.

Lees hier het verhaal van medisch specialist Dave Tjan:

'Nu kies ik vaker voor het gesprek over behandelwensen. Mijn ervaring is dat veel patiënten voor zo'n gesprek open staan.'

Video

Bekijk hier de ervaring van een patiënt met het PZP gesprek:

Afspelen
Nadenken over (toekomstige) behandelkeuzes