Proactieve zorgplanning (PZP)

In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden sinds 2019 structureel ACP-gesprekken gevoerd op meerdere poliklinieken. Door tijdig in gesprek te gaan over wat voor de patiënt belangrijk is en wat zijn/haar behandelwensen- en doelen zijn, is de kans groter dat de patiënt de zorg ontvangt die hij/zij wenst. Op deze pagina vindt u meer informatie over de implementatie van ACP in uw zorg.

Dit kan in de poliklinische zorg zijn, zoals in Ziekenhuis Gelderse Vallei, of op een andere plek in de zorgketen. Voor het structureel invoeren van ACP-gesprekken is het van belang dat alle stakeholders betrokken worden en gemotiveerd zijn. De informatie op onderstaande pagina's is niet altijd voor elk ziekenhuis, elke huisartsenpraktijk of zorginstelling van toepassing, maar kunnen dienen als handvatten.

Advance Care Planning: waarom, door wie en met wie?
Advance Care Planning: waarom, door wie en met wie?
Poliklinische ACP-gesprekken: zorgpad Ziekenhuis Gelderse Vallei
Poliklinische ACP-gesprekken: zorgpad Ziekenhuis Gelderse Vallei
Informatiemateriaal
Informatiemateriaal
Verdiepende informatie zorgverleners
Verdiepende informatie zorgverleners
ACP in de keten
ACP in de keten
Lessons Learned: ervaringen met implementatie
Lessons Learned: ervaringen met implementatie
Contactgegevens
Contactgegevens

Themabijeenkomst kwetsbare ouderen: samen kiezen op basis van waarden, doelen en kwetsbaarheid

Tijd voor Verbinding een digitale bijeenkomst rondom het thema kwetsbare ouderen en specifiek over het samen kiezen op basis van waarden, doelen en kwetsbaarheid. 

Vanaf minuut 32 komt Ziekenhuis Gelderse Vallei aan het woord over ACP op de polikliniek. Kijk de video hieronder terug.  

Afspelen
Themabijeenkomst kwetsbare ouderen: samen kiezen op basis van waarden, doelen en kwetsbaarheid