Amputatie van een teen

Een amputatie is ingrijpend. In sommige gevallen is het echter de enige oplossing. Het amputeren van een teen kan nodig zijn bij een ernstige wond die waarschijnlijk niet zelf meer kan genezen of die erg veel pijn doet. De wond kan gaan infecteren en dat kan tot bloedvergiftiging leiden.

Preoperatief spreekuur

Voor de operatie komt u op het preoperatief spreekuur waar u gesprekken heeft met de verpleegkundige en de anesthesioloog. In deze gesprekken bespreekt u uw ervaring, verwachtingen, zorgbehoefte, medicijngebruik en allergieën. Ook krijgt u tijdens dit gesprek gelegenheid om vragen te stellen.

De amputatie van een teen

De operatie duurt ongeveer 30 minuten. De operatie vindt plaats onder algehele narcose of onder regionale narcose, dit is tijdens het peroperatieve spreekuur besloten. Meestal sluit de chirurg de wond met een hechting. Een enkele keer blijft de wond open.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u op de uitslaapkamer. U heeft een infuus en mogelijk een slangetje voor zuurstof in de neus. Als u voldoende aanspreekbaar bent en de wond er goed uitziet, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Bewegen na een teenamputatie

Het is belangrijk om snel na de operatie weer in beweging te komen. De fysiotherapeut en eventueel een revalidatiearts helpen u hierbij. Hoe snel u weer op de been bent is afhankelijk van uw gezondheid. U kunt met een verwijzing voor een fysiotherapeut bij u in de buurt naar huis gaan. U kunt na het ziekenhuis ook (tijdelijk) voor revalidatie naar een verzorgings- of verpleegtehuis gaan of naar een revalidatiecentrum.

Complicaties bij een teenamputatie

De voornaamste complicaties zijn:

  • wondinfectie
  • nabloeding
  • slechte genezing van de wond

Na het ontslag

Het is heel normaal dat u na de operatie nog een poosje snel vermoeid bent. Als de wond goed genezen is, is een goed passende schoen belangrijk om weer goed te kunnen bewegen. U kunt eventueel aangepaste schoenen krijgen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Uw behandelend arts kan dit voor u regelen.

Amputatie teen en Ziekenhuis Gelderse Vallei

De vaatpolikliniek heeft een diabetische voetenpolikliniek. Alle expertise is aanwezig om optimale voetenzorg te bieden:

  • vaatchirurg
  • wondverpleegkundige
  • internist
  • podotherapeut
  • revalidatiearts
  • gipsverbandmeester