Beademing (algemeen)

Als een patiënt ernstig ziek is, kan de ademhaling in gevaar komen. Op de intensive care (IC) kan de ademhaling worden overgenomen. Dit kan door middel van non-invasieve beademing of invasieve beademing.

Non-invasieve beademing

De patiënt krijgt een masker over de neus en mond. Dit masker wordt met slangen verbonden aan de beademingsmachine. De patiënt is vaak wakker en kan nog communiceren, al is dit wel beperkt.

Invasieve beademing

De patiënt krijgt een buisje in de luchtpijp. Hiervoor moet de patiënt in slaap worden gebracht. We proberen de patiënt daarna zo snel mogelijk weer wakker te laten worden, zodat hij of zij wakker aan de beademing ligt. Dit kan de beademingsperiode en de ligduur op de IC verkorten. Bij ernstig zieke patiënten zal dit niet meteen mogelijk zijn. Met een beademingsbuis in de luchtpijp kan de patiënt niet praten. Dit buisje gaat namelijk voorbij de stembanden. Daardoor kan de patiënt geen geluiden maken.

Tracheostoma

Als een patiënt langdurig beademd gaat worden, kan de intensivist besluiten om een buisje in de hals te plaatsen die rechtstreeks naar de luchtpijp gaat. Dit noemt men een tracheostoma. Dit heeft onder andere als voordeel dat de patiënt steeds voor korte perioden zelfstandig kan ademen. Als de situatie van de patiënt dit toelaat, kunnen deze perioden steeds verder worden uitgebreid. Op die manier kan de patiënt geleidelijk van de beademing loskomen. Praten met een tracheostoma is mogelijk op de momenten dat de patiënt niet worden beademd via de stoma. Dit kan via een spraakklepje.

Eten en drinken

Eten en drinken is niet mogelijk als een patiënt aan de beademing ligt. Om te zorgen dat de patiënt voldoende voedingsstoffen binnen krijgt, krijgt de patiënt sondevoeding. Dit gebeurt via een maagsonde. Hierbij gaat een slangetje via de neus naar de maag, waar de sondevoeding over gegeven kan worden. Soms lukt het niet om te voeden via een maagsonde. Dan kan ervoor gekozen worden om een sonde voorbij de maag te plaatsen (jejunumsonde) of om totale parenterale voeding (TPV) te geven. Deze voeding wordt gegeven via een infuus in een groter bloedvat. Totale parenterale voeding bevat alle noodzakelijke bouwstoffen. Lees meer over voeding op de intensive care.