Blindedarmontsteking bij kinderen

Bij een blindedarmontsteking moet uw kind geopereerd worden om de blinde darm (appendix) te laten verwijderen.

Voor de operatie

Uw kind mag eten en drinken tot 6 uur voor de opnametijd in het ziekenhuis. Tot 2 uur voor de opnametijd mag uw kind alleen nog heldere dranken drinken. Zoals thee en ranja. Vanaf 2 uur voor de opnametijd tot na de operatie mag uw kind niets meer eten of drinken. Ook geen water! Het verwijderen van de blindedarm gebeurt onder algehele narcose. Uw kind krijgt de narcose toegediend via een kapje of een prikje. De anesthesist bespreekt dit vooraf met u.

Blindedarmontsteking is vaak acuut

Meestal zijn de verschijnselen van een blindedarm ontsteking acuut. Uw kind wordt dan op een spoedlijst gezet om geopereerd te worden. Hoe laat uw kind geopereerd wordt, hangt af van het tijdstip waarop uw kind voor het laatst heeft gegeten en gedronken. En van de beschikbare ruimte op het operatieprogramma. Tot aan de operatie mag uw kind niets meer eten of drinken.

Tegen de pijn

Voor en tijdens de operatie krijgt uw kind pijnstillers. Van tevoren krijgt u een recept voor medicijnen die uw kind thuis mag gebruiken. De verpleegkundige vertelt u hoe uw kind de medicijnen kan gebruiken.

Na de operatie

Na de operatie komt uw kind terug op de kinder- en jongerenafdeling. Daar mag hij of zij wat drinken en eventueel iets eten. Uw kind heeft een sneetje rechtsonder in de buik, of 3 kleine sneetjes. Na 2 dagen mag de pleister eraf. Als er hechtingen in de wond zitten die niet vanzelf oplossen, worden die verwijderd tijdens de nacontrole.

Naar huis na een blindedarmonsteking

Niet alle blindedarmoperaties verlopen hetzelfde. Dit hangt ervan af of de blindedarm in de buik is gaan lekken. Is dat niet het geval? Dan mag uw kind misschien de volgende dag al naar huis. Maar het kan ook zijn dat uw kind een paar dagen moet blijven voor een behandeling met antibiotica via een infuus. Thuis mag uw kind douchen. In bad en zwemmen mag pas na 2 weken. Tot 6 weken na de operatie mag uw kind geen zware dingen tillen of intensief sporten.

Goed om te weten

Meer informatie over een blindedarmonsteking bij kinderen:

  • er mogen 2 ouders of begeleiders aanwezig zijn op de kinderafdeling, broertjes of zusjes mogen helaas niet mee
  • kinderen tot en met 17 jaar mogen een ouder meenemen naar de operatiekamer, tot het moment dat de narcose werkt
  • op de uitslaapkamer mag 1 ouder mee
  • sommige kinderen krijgen thuis opnieuw koorts of buikpijn, neem in dat geval contact op met de polikliniek chirurgie