Borstvoeding

In Ziekenhuis Gelderse Vallei ondersteunen wij u als (aanstaande) ouders wanneer wenselijk tijdens de zwangerschap bij het maken van de voedingskeus en na de bevalling bij het voeden van uw pasgeboren baby. Bijvoorbeeld door middel van borstvoeding.

Borstvoeding/moedermelk is doorgaans de meest optimale voeding voor uw pasgeboren baby. Het biedt gezondheidsvoordelen voor zowel moeder als kind. Op deze pagina vindt u beknopt wat belangrijke informatie over borstvoeding. Onderaan vindt u de linkjes naar verschillende folders en filmpjes met meer informatie.

Voordelen van borstvoeding

Moedermelk biedt vele gezondheid voordelen voor moeder en kind. Moedermelk biedt onder andere de baby actieve bescherming tegen infecties (zoals maag-, darm-, en luchtweginfecties en middenoorontstekingen) en werkt beschermend tegen het ontstaan van allergieën. Op de langere termijn zorgt borstvoeding voor een kleinere kans op suikerziekte, hart- en vaatziekten, overgewicht / obesitas en diabetes. Voor de moeder vermindert langdurig voeden de kans op borstkanker en botontkalking op latere leeftijd.

Begeleiding bij borstvoeding

Als u borstvoeding wilt geven, begeleiden wij u direct na de bevalling bij het aanleggen van uw kindje om de borstvoeding goed op gang te helpen. Onze verpleegkundigen werken volgens de internationale principes van de Vijf standaarden/Tien vuistregels van WHO/UNICEF.

Huid-op-huidcontact direct na de geboorte

Indien uw conditie en de conditie van uw kind het toelaat, krijgt u na de bevalling direct de gelegenheid om ongestoord kennis te maken. Een op tijd geboren gezonde baby zal doorgaans circa 9 fases doorlopen om tot de eerste drinkervaring aan de borst of fles te komen. Ongestoord huidcontact ondersteunt dit proces. De baby blijft idealiter dan ook tot na de eerste voeding en eventueel zelfs tot na de tweede voeding bloot op uw buik (ook na een keizersnede). Huid-op-huidcontact biedt veel gezondheidsvoordelen voor uw baby en voor het starten met borstvoeding geven. 

Algemene vragen

Voor algemene vragen tijdens de zwangerschap of na de bevalling, met betrekking tot het geven van borstvoeding, kunt u in eerste instantie terecht bij:

 • uw arts/verloskundige
 • uw kraamverzorgende of verpleegkundige
 • uw consultatiebureau
 • de website of vrijwilligers van La Leche League

De contactgegevens van de vrijwilligers staan op de website. U kunt ook zelf contact opnemen met een (zelfstandige) lactatiekundige.

Lactatiekundige

De meeste ouders ondervinden weinig problemen bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij extra hulp en advies nodig is. In zo’n situatie kan de lactatiekundige met haar specialistische kennis hulp bieden.

Een lactatiekundige geeft voorlichting en advies over borstvoeding bij:

 • problemen bij het aanleggen van de baby
 • het weigeren van de borst, pijnklachten
 • (terugkerende) borstontsteking
 • onvoldoende melkproductie
 • onvoldoende groei van de baby
 • vroeggeboorte
 • ziekte of handicap bij moeder of baby
 • (relactatie) weer beginnen met borstvoeding geven na een periode van geen borstvoeding (meer) geven
 • overige problemen

Hier vindt u meer informatie over verwijzing, verzekering en een vergoedingenoverzicht. 

Bereikbaarheid lactatiekundige Ziekenhuis Gelderse Vallei

Komt u er met eerdergenoemde zorgverleners (onder 'algemene vragen') niet uit en heeft u problemen met het geven van borstvoeding? Neem dan contact op onze lactatiekundige. Zij is vaak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig tussen 8.00uur en 15.00uur voor cliënten die opgenomen zijn in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Zij is bereikbaar op (0318) 43 47 63. De lactatiekundige is niet in de gelegenheid om een uitgebreid behandelplan met u te maken en te evalueren of om een huisbezoek te doen maar kan wel met u meedenken voor de korte termijn en u doorverwijzen naar een vrijgevestigde lactatiekundige.

WHO-code

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een 'Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk' afgesproken. Dit betekent dat u als ouders zelf mag kiezen voor de voeding van uw kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij deze WHO-code mag er in Nederland geen reclame voor babyvoeding onder 6 maanden worden gemaakt.

Soms is het medisch noodzakelijk om uw baby bij te voeden. Wij werken om die reden samen met bedrijven die zich niet altijd aan de WHO-code houden, door gebruik te maken van hun producten.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO code is in het Nederlands te lezen.

Voorlichting over borstvoeding

Onder de kop 'Folders' op deze pagina vindt u alle (borstvoeding) gerelateerde folders. 

Op de website van het voedingscentrum vindt u de volgende miniserie:

 • voorbereiden op borstvoeding
 • starten met borstvoeding
 • borstvoeding en kolven
 • borstvoeding en werken en daarna nog het filmpje
 • borstvoeding geven: hoe werkt het? 

Voor laagdrempelig contact en het uitwisselen van ervaringen kunt u terecht in het borstvoedingscafe. Het is altijd een deskundige aanwezig.