Borstvoeding

Borstvoeding is de beste start voor u en uw kind. Het biedt gezondheidsvoordelen voor zowel moeder als kind. Mocht u ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen of bij de lactatiekundige.

Begeleiding voor borstvoeding

Als u borstvoeding wilt geven, begeleiden wij u direct na de bevalling bij het aanleggen van uw kindje om de borstvoeding goed op gang te brengen. Onze verpleegkundigen werken volgens de principes van WHO/UNICEF en begeleiden u persoonlijk bij het geven van borstvoeding.

Huid-op-huidcontact direct na de geboorte

Indien uw conditie en de conditie van uw kind het toelaat, krijgt u na de bevalling direct de gelegenheid om ongestoord kennis te maken. De baby blijft (minimaal een uur) bloot op uw buik (ook na een keizersnede). Huid-op-huidcontact biedt veel gezondheidsvoordelen voor uw baby.

Voordelen van borstvoeding

Moedermelk biedt vele gezondheid voordelen voor moeder en kind. Moedermelk biedt onder andere de baby actieve bescherming tegen infecties (zoals maag-, darm-, en luchtweginfecties en middenoorontstekingen) en werkt beschermend tegen het ontstaan van allergieën. Op de langere termijn zorgt borstvoeding voor een kleinere kans op suikerziekte, hart- en vaatziekten, overgewicht / obesitas en diabetes. Voor de moeder vermindert langdurig voeden de kans op borstkanker en botontkalking op latere leeftijd.

Lacatatiekundige

De meeste ouders ondervinden weinig problemen bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij extra hulp en advies nodig is. In zo’n geval kan de lactatiekundige met haar specialistische kennis hulp bieden.

Een lactatiekundige geeft voorlichting en advies over borstvoeding bij:

 • problemen bij het aanleggen van de baby
 • het weigeren van de borst, pijnklachten
 • (terugkerende) borstontsteking
 • onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
 • vroeggeboorte
 • ziekte of handicap van moeder of baby
 • (relactatie) weer beginnen met borstvoeding

Algemene vragen

Voor algemene vragen tijdens de zwangerschap of na de bevalling, met betrekking tot het geven van borstvoeding, kunt u in eerste instantie terecht bij:

 • uw arts/verloskundige
 • uw kraamverzorgende of verpleegkundige
 • uw consultatiebureau
 • de vrijwilligers van La Leche League
 • de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

De contactgegevens van de vrijwilligersorganisaties staan op de websites van deze organisaties. U kunt ook zelf contact opnemen met een (zelfstandige) lactatiekundige.

Bereikbaarheid lactatiekundige Ziekenhuis Gelderse Vallei

De lactatiekundige is op wisselende dagen aanwezig. Komt u er in overleg met eerdergenoemde zorgverleners niet uit en heeft u problemen met de borstvoeding? Neem dan contact op met het secretariaat van de kraam- en verlosafdeling. Het secretariaat weet wanneer de lactatiekundige aanwezig is.

Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00-16.30 uur op (0318) 43 56 44. De lactatiekundige staat u telefonisch te woord en verwijst u indien nodig naar een zelfstandige lactatiekundige voor een bezoek aan huis.

WHO-code

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een 'Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk' afgesproken. Dit betekent dat u als ouders zelf mag kiezen voor de voeding van uw kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij deze WHO-code mag er in Nederland geen reclame voor babyvoeding onder 6 maanden worden gemaakt.

Soms is het medisch noodzakelijk om uw baby bij te voeden. Wij werken om die reden samen met bedrijven die zich niet altijd aan de WHO-code houden, door gebruik te maken van hun producten.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO code is in het Nederlands te lezen.