Bypass-operatie

De chirurg legt een omweg aan om een vernauwd of afgesloten bloedvat. Een bypass-operatie aan de benen duurt ongeveer 2,5 uur. Na de operatie gaat u 1 of 2 dagen naar de medium care. De opname duurt gemiddeld 4 dagen.

Wanneer is een bypass-operatie nodig?

Een bypass-operatie kan overal in het lichaam nodig zijn en dus ook in de benen. De operatie vindt plaats onder volledige  narcose. Tijdens de operatie beoordeelt de chirurg of een ader in uw been bruikbaar is of dat een kunststof bloedvat nodig is.

Na de bypass-operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer. U heeft 1 of 2 infusen, een katheter in de blaas en enkele drains. Mogelijk verblijft u na de operatie een nachtje op de uitslaapkamer. Daarna keert u terug op de chirurgische verpleegafdeling. We houden u continu goed in de gaten en meten regelmatig de doorstroming van de bloedvaten in de benen met een doppler-apparaat. Het kan zijn dat u (tijdelijk) start met bloedverdunners.

Complicaties bij een bypass-operatie

Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

  • wondinfectie
  • trombose
  • nabloeding bij de verbinding tussen de prothese en het eigen bloedvat
  • afsluiting van de prothese of de slagader in het been

Na het ontslag

Het is heel normaal dat u na de operatie nog een poosje snel vermoeid bent. Na ongeveer 2 tot 3 maanden is uw conditie weer als voor de operatie. U hoeft zich niet aan beperkingen of regels te houden. We adviseren wel een gezonde leefwijze:

  • niet roken
  • voldoende lichaamsbeweging
  • een juist gewicht
  • gezonde voeding