Cardioversie

Een cardioversie herstelt een ritmestoornis aan het hart, zoals boezemfibrilleren en boezemflutter. Dit gebeurt door onder een korte narcose een elektrische schok toe te dienen. Die schok zorgt ervoor dat het hart opnieuw wordt 'íngesteld'. Zo kan het weer normaal werken.

Voorbereiding op een cardioversie

Vanaf 6 uur voor de cardioversie mag u:

 • niet eten
 • geen melkproducten drinken
 • niet roken

Tot 2 uur voor de opname mag u heldere vloeistoffen gebruiken, zoals:

 • water
 • thee
 • koffie zonder melk
 • heldere soep
 • vruchtensap zonder vruchtvlees
 • heldere, niet-alcoholische dranken

Medicijngebruik:

 • wanneer u onder controle bent bij de trombosedienst en Acenocoumarol of Marcoumargebruikt, mag u dit gewoon innemen op de normale tijd (wij stellen uw trombosedienst op de hoogte van de behandeling en zij passen uw dosering hierop aan)
 • alle andere bloedverdunners (zoals Pradaxa, Xarelto, Lixiana of Eliquis) moet u gewoon doorgebruiken zoals voorgeschreven door uw arts
 • gebruikt u normaal gesproken 's ochtends medicijnen, neem deze dan ook in op de dag van de cardioversie (dit kan eventueel met een slokje water)

Hoe verloopt een cardioversie?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie in de centrale hal. Daarna:

 • ontvangt de verpleegkundige u op de afdeling hartbewaking
 • sluiten we u aan op de hartmonitor, zodat we uw hartritme zien
 • maken we een hartfilmpje (ECG) en meten we uw bloeddruk
 • krijgt u een infuus, waardoor de anesthesist medicijnen voor de narcose ingeeft
 • valt u in slaap
 • plaatsen we twee stroomgeleiders (paddles) op uw borstkas en krijgt u een schok toegediend

Van de schok voelt u niets.

Na een cardioversie

Als u goed wakker bent, mag u wat eten en drinken. Wij vertellen u het resultaat van de cardioversie en eventuele wijzigingen in medicijngebruik. Zijn de meetwaarden stabiel en voelt u zich goed genoeg, dan mag u 1 uur na de behandeling naar huis.