Chirurgie kleine poliklinische ingreep

Een kleine poliklinische behandeling gebeurt op het behandelcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei of in het spreekurencentrum Veenendaal en Barneveld. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Elke ingreep heeft een eigen procedure. De chirurg legt tijdens de behandeling uit wat er gaat gebeuren. Stel gerust uw vragen.

Voorbereiding ingreep

Voor een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving kunt u gewoon eten en drinken. Was het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep zal plaatsvinden thuis goed en gebruik geen crème of bodylotion. Draag makkelijke kleding, zodat we een verband aan kunnen leggen. Laat sieraden, bankpasjes en dergelijke thuis. Vertel de arts of verpleegkundige als u ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld pleisters of jodium) of medicatie gebruikt.

Tijdens de poliklinische ingreep

Uw begeleider blijft in verband met de hygiëne in de wachtruimte. Zelf neemt u plaats op een operatietafel in de behandelruimte. De plek van de ingreep pakken we in met groene steriele doeken. U krijgt 1 of meerdere prikken rond het te behandelen gebied om het goed te verdoven. De ingreep duurt in de meeste gevallen 30 minuten. De verdoving werkt zo’n 30 tot 60 minuten. Daarna trekt het verdoofde gevoel langzaam weg.

Na de ingreep

U kunt na de ingreep niet zelf deelnemen aan het verkeer. Zorg dus dat iemand u thuis brengt. U mag in principe gewoon douchen, maar gebruik bij voorkeur geen zeep en droog u goed af. Bewegen is altijd goed, mits u het geopereerde deel ontziet. Voor sporten geldt de algemene regel: liever 1 week niet. Daarna is het afhankelijk van de ingreep en de locatie. Sommige ingrepen blijven een poosje pijn doen. Vraag aan uw arts of het verstandig is pijnstillers in huis te halen.

Hechtingen verwijderen

De arts zal de wond na de ingreep meestal hechten. Als de wond voldoende is genezen, kunnen de hechtingen eruit. Dat kan de huisarts doen of de specialist als u nog een keer voor controle moet komen. Is de wond gehecht met oplosbare hechtingen, dan hoeven die uiteraard niet verwijderd te worden. Elke ingreep geeft een kleine kans op complicaties. Nabloedingen of infecties komen echter zelden voor.

Weefsel voor pathologisch onderzoek

Soms wordt weefsel opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Na 5 tot 7 werkdagen is de uitslag bekend. Uw arts of huisarts vertelt u de uitslag.

Poliklinische ingreep in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw huisarts verwijst u voor een kleine ingreep naar de polikliniek chirurgie. In de meeste gevallen plannen we de ingreep bij het maken van de afspraak gelijk in. Dat is wel zo makkelijk. Een enkele keer besluit de arts tijdens de behandeling dat u niet onder plaatselijke verdoving geopereerd kan worden. We maken dan een nieuwe afspraak.