Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is erop gericht om anders tegen problemen aan te kijken en er anders mee om te gaan. Tijdens deze therapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Behandelingen zijn kort en gericht op uw klacht of problemen.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij veel psychische klachten als angsten, depressie, vermoeidheid bij ziekte en eetstoornissen.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe u handelt, bepaalt in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder toenemen dan afnemen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het gedrag wat problemen oplevert en de omstandigheden waarin die voorkomen, in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passend gedrag te reageren op die omstandigheden. Zowel het in kaart brengen van het gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw beter passend gedrag, doet u samen met de therapeut.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Vaak hebben mensen niet kloppende of niet helpende gedachten, die kunnen zorgen voor gevoelens van angst, somberheid of frustratie. In cognitieve therapie onderzoekt u samen met uw therapeut welke manier van denken beter is.

Bij het uitwerken van gedachten die meer kloppen met de werkelijkheid en het ontwikkelen van positievere gedachten, maakt de therapeut gebruik van bepaalde oefeningen en huiswerkopdrachten. De behandeling richt zich vooral op de klachten in het hier en nu.

Actieve behandeling

Cognitieve gedragstherapie behandelt uw gedrag en gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen. Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen.

Daarnaast spreekt u met de therapeut huiswerkopdrachten af om thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie.