Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is erop gericht om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Tijdens deze gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij veel psychische problemen als angsten, depressie, vermoeidheid bij ziekte en eetstoornissen.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe u handelt bepaalt in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder toenemen dan afnemen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen, in kaart.

Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passend gedrag te reageren op die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw beter passend gedrag, doet u samen met de therapeut.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen  steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt u samen met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken passender is.

Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten, maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkopdrachten. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Actieve behandeling

Cognitieve gedragstherapie behandelt uw gedrag en gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen. Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen.

Daarnaast spreekt u met de therapeut huiswerkopdrachten af om thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie.