Conservatieve behandeling bij nierziekten

En nierfunctie vervangende therapie is een ingrijpende behandeling. Naast dialyse of transplantatie kunt u ook samen met de nefroloog kiezen om niet te gaan dialyseren.

Dit kan zijn omdat u zelf, of de nefroloog geen verbetering van uw gezondheidstoestand verwacht. Of omdat uw specialist ingeschat dat de behandeling voor u te zwaar/belastend is. U kunt dan de keuze maken voor een conservatief beleid.

Bij een conservatieve behandeling blijft u onder controle van uw nefroloog, of uw huisarts. Uw specialist bekijkt samen met u:

  • hoe u de resterende functie van de nieren zo lang mogelijk kunt behouden
  • hoe u de ophoping van afvalstoffen en vocht zo veel mogelijk tegen kunt gaan
  • hoe u met medicijnen en een dieet eventuele klachten en symptomen van de nierziekte kunt verlichten

Door er samen met uw nefroloog en de nierzorg verpleegkundige over te praten, kunt u een besluit nemen, wat bij u past. De medisch maatschappelijk werker kan u hierin begeleiden. Ook wanneer u kiest voor conservatieve behandeling (geen dialyse), bieden wij u een zo optimaal mogelijke behandeling, inclusief begeleiding. 

Afspelen
Video: als uw nieren niet goed meer werken (Nierstichting)
Afspelen
Video: de opbouw en werking van je nieren (Nierstichting)
Afspelen
Video: conservatieve behandeling (Nierstichting)
Afspelen
Video: omgaan met spanning
Afspelen
Video: kalium
Afspelen
Video: een pil tegen te hoog fosfaat
Afspelen
Video: bewegen