Couveuse nazorg

Op het CouveuseNazorgBureau kunt u terecht met uw te vroeg geboren baby. Uw kindje krijgt er reguliere zorg zoals op het consultatiebureau, aangevuld met alle extra aandachtspunten die nodig zijn bij te vroeg geboren baby’s. Zo kunt u voor alle zorg op 1 plek terecht.

Wat is het CouveuseNazorgBureau?

Op het CouveuseNazorgBureau werken zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei en het consultatiebureau nauw samen. Zij stemmen hun kennis en ervaring op elkaar af. Zo kunnen zij in een vroeg stadium eventuele problemen signaleren en behandelen.

Wanneer naar het CouveuseNazorgBureau?

Uw baby komt in aanmerking voor het CouveuseNazorgBureau als een kinderarts in ons ziekenhuis hem of haar behandelt. Dit is het geval als:  

 • uw baby geboren is bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken  
 • uw baby bij de geboorte minder dan 1500 gram woog  
 • uw baby een bijzonder probleem heeft  

Als uw baby in aanmerking komt voor het CNB, bespreken we dit met u tijdens de opname op onze couveuse afdeling. We zullen u dan ook meer uitleg geven.

Waarom een CouveuseNazorgBureau?

Kinderen die te vroeg of met een te laag gewicht geboren worden, moeten vaak een inhaalslag maken. Soms verloopt hun ontwikkeling daardoor anders dan normaal. Extra zorg, begeleiding en ondersteuning kunnen dan helpen. Zo kan uw baby zich optimaal ontwikkelen.

Team CouveuseNazorgBureau

Het team van het CouveuseNazorgBureau bestaat uit:  

 • kinderarts  
 • jeugdarts van het consultatiebureau  
 • gespecialiseerd kinderverpleegkundige  
 • jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau  
 • kinderfysiotherapeut  
 • polikliniekassistente

 • Als het nodig is, kunnen we ook hulp inschakelen van andere zorgverleners:  

  • logopediste  
  • lactatiekundige  
  • medisch maatschappelijk werk  
  • diëtiste  
  • kinderlongverpleegkundige