CVA-zorg

U (of uw naaste) heeft een beroerte gehad. Opname in het ziekenhuis is dan in veel gevallen noodzakelijk. Dit om de diagnose te stellen en te starten met de juiste behandeling.

Beroerte

Beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct een hersenbloeding of een TIA.
De gevolgen van een beroerte kunnen heel verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de plaats en de grootte van de beroerte. Het krijgen van een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis, niet alleen voor degene zelf, maar ook voor de directe omgeving.

Herseninfarct

Bij een herseninfarct raakt de toevoer van zuurstof naar de hersenen verstoord. Bijvoorbeeld door een bloedpropje in een bloedvat. Een deel van de hersenen krijgt daardoor te weinig bloed. Het gevolg is een acute uitval van de hersenfuncties.

Kijk hier voor meer informatie.

TIA

Een TIA (Transient Ischaemic Attack) wordt ook wel gezien als een lichte beroerte. Bij een Tia is er sprake van een tijdelijke verminderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen. Hierdoor kunnen er uitvalsverschijnselen optreden die vaak korter dan 30 minuten duren.  Als de klachten binnen 24 uur weer over zijn spreken we van een TIA.

Kijk hier voor meer informatie.

Diagnose

Om een diagnose te kunnen stellen doet de neuroloog een lichamelijk onderzoek en krijgt u een CT-scan. Uw bloed wordt onderzocht om te kijken naar risicofactoren voor het ontstaan van uw klachten. U wordt aangesloten op een kastje die uw hartritme registreert. Afwijkingen in het hartritme kunnen namelijk de oorzaak zijn van het ontstaan van een beroerte. U krijgt soms een MRI scan om de hersenen in meer detail te kunnen beoordelen en soms een duplexonderzoek om de halsvaten te bekijken. Het kan zijn dat hier een gehele of gedeeltelijke afsluiting zit die de bloedtoevoer naar de hersenen moeilijk maakt.

Behandeling van een beroerte

Behandeling in het ziekenhuis

Als u (of uw naaste) een beroerte heeft gehad, wordt u opgenomen op de CVA unit in ons ziekenhuis. De eerste 48-uur staat in het teken van het stellen van de diagnose, het starten van de medische behandeling en het observeren en behandelen van uw klachten en symptomen. Het is in het belang van uw gezondheid en herstel om zo snel mogelijk te starten met revalidatie oefeningen. Verschillende zorgverleners zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist komen bij u langs om de gevolgen van de beroerte in kaart te brengen en te behandelen.

Medische behandeling

De medische behandeling kan bestaan uit:  

 • Trombolyse: als iemand een beroerte heeft gehad, is behandeling met medicatie in sommige gevallen mogelijk: namelijk trombolyse. Hierbij krijgt de patiënt zo snel mogelijk een infuus met medicatie om het stolsel in de hersenen op te lossen. In ieder geval binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen. Hoe eerder de patiënt de medicatie krijgt, hoe minder kans er is op blijvende schade.
 • Bloedverdunners.
 • Controle van de bloeddruk en hartslag, zo nodig worden medicijnen toegediend.
 • Operatie aan de halsvaten door een vaatchirurg .

Paramedische behandeling

De paramedische behandeling kan bestaan uit:

 • De fysiotherapeut onderzoekt de kracht, coördinatie, balans en het gevoel in de ledematen. De fysiotherapeut bepaalt ook de veiligheid van het lopen en bewegen en geeft adviezen over de manier en de lengte van het mobiliseren. Op de vlakken waar de patiënt problemen ervaart, zal in het ziekenhuis worden gestart met oefenen. 

 • De logopedist kijkt of begeleiding noodzakelijk is wat betreft  het slikken en de communicatie. Veel mensen hebben na een beroerte moeite met het begrijpen van taal, maar ook met spreken, lezen en schrijven. 

 • De ergotherapeut onderzoekt of er beperkingen zijn  ontstaan in het denken en in de zelfredzaamheid. Een ergotherapeut kijkt of u ondanks lichamelijke of cognitieve beperkingen in staat bent uw dagelijkse activiteiten uit te voeren. 

 • Voor het ondersteunen van uw dagelijkse inspanning en uw herstel is het belangrijk om voldoende en evenwichtige voeding tot u te nemen. Wanneer u slikproblemen heeft of moeite met het eten van dagelijkse maaltijden dan zal de diëtiste u een aangepast dieet adviseren en/of voorschrijven. indien mogelijk doorverwijzen naar pagina 

 • Verpleegkundige zorg: de verpleegkundigen coördineren alle benodigde zorg rondom uw opname in het ziekenhuis. Zij helpen u in het trainen van dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten & drinken. Dit met de aanwijzingen en oefeningen die u leert bij de logopedist, fysiotherapeut en de ergotherapeut. 

 • De maatschappelijk werkers regelen in samenspraak met u en uw behandelteam passende vervolgzorg na een ziekenhuis opname. Op aanvraag begeleiden zij patiënten bij het verwerken van hun ziekte proces. indien mogelijk doorverwijzen naar pagina

Revalidatie in het ziekenhuis

Tijdens de opname wordt dus al gestart met de revalidatie, individueel en in groepsverband.
U krijgt bij opname een oefengids met allerlei oefeningen om uw herstel en beweging te bevorderen. Op werkdagen is er van 11:00-12:00 uur een oefengroep in de revalidatieruimte op de afdeling. U oefent in groepsverband aan uw eigen doelstellingen onder begeleiding van verschillende zorgverleners.

Behandeling na ontslag

Na een beroerte is er vaak sprake van enig spontaan herstel, maar helaas niet altijd en meestal niet voldoende. Revalidatie is bedoeld voor mensen die door een beroerte blijvende beperkingen ervaren in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld problemen bij de persoonlijke verzorging, bij het vervullen van de rol in het gezin, bij werk of hobby's.

De revalidatie richt zich dan op de basisvoorwaarden voor een zelfstandig leven, zoals wassen, aankleden, tanden poetsen, scheren, slikken, praten, staan en lopen en veilig naar het toilet gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden als u met ontslag uit het ziekenhuis gaat.

Uw behandelteam stelt samen met u en uw partner of naaste familieleden een behandelplan op en adviseert een locatie om als vervolg op de ziekenhuisopname verder te revalideren. De keuze hangt onder meer af van de ernst van de beroerte en uw persoonlijke situatie. De mogelijkheden zijn:

 • revalideren in de thuissituatie 
 • behandeling (dagbehandeling of klinische opname) in een verpleeghuis of revalidatiekliniek.