Darmkanker operatie

De behandeling van dikkedarmkanker bestaat meestal uit een operatie. Naast de tumor worden ook gezond dikkedarmweefsel en nabijgelegen lymfeklieren, lymfevaten en bloedvaten verwijderd. Dit vergroot de kans dat alle kankercellen weg zijn. Het verwijderde weefsel wordt onderzocht door de patholoog.

Darmoperatie

De totale zorg rondom de operatie van darmkanker is erop gericht snel hiervan te herstellen. Binnen het Darmlevercentrum is hiervoor het Xtrafitprogramma ontwikkeld. Soms het nodig om de darm voor de operatie gedeeltelijk of totaal te reinigen. Dit is afhankelijk van het gedeelte van de darm dat wordt weggehaald.

De operatie duurt circa 60 tot 240 minuten, afhankelijk van de soort operatie. Tijdens de operatie neemt de chirurg een gedeelte van de darm weg. Dit gebeurt onder volledige narcose en meestal via een kijkoperatie (laparoscopie).

Het weefsel dat door de chirurg is weggehaald, wordt onderzocht in het laboratorium. De uitslag van dit onderzoek is na circa 10 werkdagen bekend. Tijdens de operatie wordt een slangetje in de blaas aangebracht waarmee de urine kan worden opgevangen.

Na de operatie

Na de operatie is het belangrijk om snel weer te drinken en te eten. Daarnaast is het belangrijk om voldoende te bewegen. Beide dragen bij tot een sneller herstel na de operatie. De eerste weken na de operatie kan de ontlasting anders zijn qua structuur en frequentie.

De anesthesist spreekt de pijnbestrijding af. Eerst wordt dit via het infuus gegeven met daarnaast tabletten tegen de pijn. De pijnbestrijding wordt afhankelijk van de mate van pijnbeleving afgebouwd.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Bij een operatie aan de dikke darm is er kans op complicaties zoals trombose, longontsteking, nabloeding of een wondinfectie. Een specifieke complicatie bij een dikkedarmoperatie is naadlekkage: een lek op de plaats waar 2 uiteinden van de darm, nadat het zieke deel is verwijderd, weer aan elkaar zijn gehecht. De inhoud van de darm lekt de buikholte in en kan zorgen voor een ontsteking van het buikvlies. Wanneer er sprake is van een naadlekkage, is een nieuwe operatie nodig. Vaak wordt er dan een stoma aangelegd.

Naar huis

De opnameduur bedraagt ongeveer 3 nachten, mits de ontlasting weer goed op gang is gekomen, het eten goed gaat en er geen koorts is opgetreden. Voor mensen die nog niet volledig zelfredzaam zijn, kan professionele hulp ingeschakeld worden voor thuis. De totale herstelperiode hangt af van de grootte van de operatie, de aard van de aandoening en de conditie van dat moment.