Depressie

Het omgaan met (oudere) patiënten met een depressie is niet eenvoudig. Depressieve patiënten kunnen gevoelens van machteloosheid, teleurstelling of boosheid oproepen bij hun omgeving. Dit kan zowel bij de diagnostiek als tijdens de behandeling een rol spelen. Een juiste bejegening is van groot belang om niet de depressieve klachten te doen verergeren. Centrale begrippen in een juiste bejegening zijn acceptatie, steunend en begripvol, (met mate) stimulerend en hoop uitend.

Er bestaan verschillende regionale samenwerkingsverbanden en zorgprogramma’s voor de behandeling van ernstig depressieve oudere patiënten:

  • Poliklinische behandeling
  • Deeltijd behandeling
  • Opname

Vooral voor psychotische, depressieve ouderen en bij suïcidaliteit is het behangrijk dat de hulp wordt ingeroepen van de psychiater. Hij of zij zal vaak een klinische opname op een gespecialiseerde afdeling voorstellen.

Medicamenteuze behandeling

Een behandeling met medicijnen bestaat grofweg uit 3 fases:

  • acute fase 
  • voortgezette behandeling 
  • preventieve behandeling (onderhoud)

Omgaan met iemand met een depressie

Het omgaan met een (oudere) patiënt met een depressie is niet eenvoudig. Depressieve patiënten kunnen gevoelens van machteloosheid, teleurstelling of boosheid oproepen bij hun omgeving. Om te voorkomen dat depressieve klachten verergeren, is het van groot belang dat de omgeving de patiënt en diens situatie accepteert, begrip toont, hoop geeft en de patiënt steunt en (met mate) stimuleert.

Psycho-educatie en pyscho therapie

Psycho-educatie wil zeggen dat de patiënt uitleg krijgt over psychische mechanismen of psychiatrische ziektebeelden, en leert omgaan met de psychische klachten. Die kunnen hierdoor verdwijnen, in intensiteit verminderen of beter te hanteren zijn. Ouderen zijn echter minder dan jongeren vertrouwd met psychologische begrippen. Over het algemeen zijn ouderen meer geneigd het aan dokters en aan medicijnen over te laten om hun psychische gezondheidsproblemen op te lossen, in plaats van zelf oplossingen te zoeken voor de klachten.

Crisissituatie

Bij een crisissituatie is het sociale netwerk van wezensbelang om tot een oplossing te komen. Veel ouderen hebben echter weinig sociale contacten. Dit zorg voor een vergroting van de crisissituatie.